Umělce nejprve ve vyzdobené jídelně přivítal ředitel domova Jaromír Novák, všem popřál příjemný umělecký zážitek a radostné svátky. Potom už zazněly tóny nejznámějšího díla jednoho z nejvzdělanějších českých kantorů a muzikantů své doby, který svůj osud spojil s městečkem Rožmitál pod Třemšínem.

Sólových výstupů se ujali Alžběta Frošová - soprán, Kristina Kubová - alt, Benjamín Hájek - tenor, Libor Novák - bas. Vystoupení skvěle doplňoval desetičlenný pěvecký sbor. Vše za doprovodu varhaníka Adolfa Melichara.

„Rádi jsme uvedli příběh o zvěstování Kristova narození a příchodu pastýřů k jesličkám. Rybova mše má pastorální ráz a je zasazena do českého prostředí a patří k symbolům našich Vánoc. Pro svou prostotu i radostnou atmosféru je stále srozumitelná a přístupná širokému obecenstvu,“ vysvětlil Libor Novák. 

Na úplný závěr si senioři se sborem rádi zazpívali známou českou vánoční píseň Narodil se Kristus Pán.

close Vánoční pouták info Zdroj: Redakce zoom_in Vánoce, Vánoce přicházejí…

Vaše příspěvky můžete posílat na email vanoce@denik.cz, příspěvek doplňte prosím o vaše celé jméno a uveďte minimálně okres, odkud jste. Děkujeme!