Potom už přišly se svými gratulacemi další osobnosti, především poděbradský starosta Roman Schulz a starosta poděbradského Sokola Radek Smejkal. Ten ještě předal Věře Dubnové Pamětní list Sokola. Blahopřání připojila zástupkyně Okresní správy sociálního zabezpečení Lada Čejková a svoji milou recitaci nabídla Marie Svobodová z komise pro občanské záležitosti.

Věra Dubnová se svého krásného kulatého jubilea dožila v plné duševní svěžesti a oslavila ho za přítomnosti některých členů své rodiny. „Narodila jsem se v Pískové Lhotě a tady jsme nějakou dobu žili, potom v manželství se nám narodil syn. A jak šel čas, tak přišel do rodiny jeden vnuk a také dvě pravnoučata. Vzpomínám, že jsem dlouho s chutí cvičila v Sokole, účastnila jsem se nejen několika sletů, ale i spartakiád. Když byla příležitost, tak jsem ráda zašla do kina nebo divadla. Teď zase ráda luštím křížovky, ale hlavně chci říci, že ten život mě stále hodně baví,“ uvedla s velkým úsměvem oslavenkyně.

Jubilantka kromě mnoha různých dárků a květin dostala i velký třípatrový dort, ten vévodil v čele stolu. Nakonec došlo i k efektnímu zapálení malého dortového ohňostroje.

O dobrou náladu a skvělou atmosféru oslavy se v Luxoru opět postarala kapela Poděbradka pod vedením Oldřicha Hořáka. V průběhu odpoledne zazněla celá řada populárních i známých lidových melodií. Většinu z nich si celá jídelna s chutí zazpívala.