S týmem kolegů odborných předmětů, jak uměleckých, tak technologických a s žáky vybraných ročníků jsme začali realizovat projekt společné internetové stránky ArtMap, kde si můžete zobrazit interaktivní mapu obou měst: artmapproject.eu. Tento projekt česko-francouzské spolupráce je výjimečný tím, že zobrazuje obě města očima studentů, kteří pro prezentaci svých oblíbených míst volí neotřelé umělecké formy. Poděbradští studenti si zvolili zejména video kombinované s prvky animace a dokumentu a žáci z Nantes grafické vyjádření ve formě karetní hry.

Kvalitu našeho projektu ocenila i odborná porota v rámci Trienále celostátní přehlídky výtvarných prací dětí a mládeže, organizované Národním informačním a poradenským střediskem pro kulturu, kde jsme získali hned dvě ceny kurátorů. Dle doc. Havlíka, autora happeningů, malíře a kreslíře, jde projekt ArtMapy oproti klasickým městským mapám cestou autentických osobních příběhů a prožitků spojených s konkrétními místy, která jsou experimentálně zpracována v podobě krátkých videí. Celek vytváří emocionální, živou mapu těchto virtuálně sdílených míst.

V letošním školním roce bude spolupráce mezi našimi školami pokračovat, a to hned v podzimních měsících. Podařilo se nám získat dotaci z evropského fondu Erasmus +, díky níž se budou moct studenti našich dvou škol setkat naživo, projít si vybraná místa a společně pracovat na druhé fázi projektu. Jeho pilířem se stane již vytvořená interaktivní mapa, ale zaměření se tentokrát posouvá k vysoce diskutovanému tématu současné doby, kterým je ochrana životního prostředí.

Pro studenty jsou připraveny dva výměnné pobyty, během nichž budou poznávat kulturní zvyklosti dané země, ale zejména budou společně pracovat na uměleckém ztvárnění principů environmentální politiky obou měst. Jedním z hlavních cílů je výměna a sdílení odborných kompetencí, které si studenti osvojí při společné práci ve dvojicích Čech-Francouz. Francouzská škola je zaměřena na print grafiku, SOŠ Multimediálních studií více na její digitální formu. Vyvrcholením této fáze projektu je výstava společně vytvořených uměleckých děl, která se v Poděbradech uskuteční příští rok na jaře v budově školy a v Galerii G18 v centru města.

Součástí projektu je kromě setkání se zástupci radnice též část oddychová, kdy studenti budou mít příležitost navštívit hlavní města obou zemí. V rámci času stráveného v hostitelských rodinách si upevní znalost angličtiny, která je komunikačním jazykem, byť někteří naši žáci se učí i francouzsky, poznají kulturní zvyklosti dané země a jejich tvorba se dostane do mezinárodního kontextu.

V říjnu a listopadu proběhne též výměna dvou pedagogů odborných předmětů, kteří nejen že budou mít možnost porovnat fungování škol stejného typu v obou zemích, ale zároveň v rámci organizovaných workshopů budou moci předat své odborné znalosti studentům a pedagogům partnerské školy. Poděbradští studenti se tedy dozvědí něco více o eko designu a eko koncepci webových stránek a studenti v Nantes si prohloubí své znalosti digitální grafiky.

Doufejme, že tato slibně nastartovaná spolupráce bude pokračovat a posuneme se o krok dál k našemu dalšímu cíli, kterým je nabídnout studentům dlouhodobé studijní pobyty na partnerských školách v zahraničí.

Mgr. Jana Audrainová
EKO Gymnázium a Střední odborná škola Multimediálních studií, Poděbrady