„I přes různá opatření se již nyní těšíme na všechny děti, které s námi zažijí nová prázdninová dobrodružství,“ říká ředitelka NZDM Milovice Martina Ozorovská. Děti čeká pestrý program, složený z her, výletů, tvoření, zahradničení aj., a v neposlední řadě poznají nová přátelství. Každý turnus bude mít konkrétní tematické zaměření. Místem konání bude Nízkoprahový klub Milovice. Další informace budou upřesněny na www.nzdmmilovice.cz.

Přihlášky lze podat do 30. června 2021. Kontaktní osoba: Linda Lebedová, email: klubvklubu@seznam.cz, mobil: 702 036 896.

Autor: Kateřina Kavalírová