Post Bellum, známé zejména díky projektu Paměť národa, spolupracuje s pedagogy a jejich žáky na sbírání pamětnických příběhů lidí, do jejichž života zasáhla totalita. Příběhy našich sousedů, jak se tato spolupráce jmenuje, měly svou premiéru v Nymburce ve druhém pololetí školního roku 2022/2023, v Poděbradech a na Kolínsku běží již několik let.

„Při seminářích pro učitele kromě zmíněné práce s pamětnickými příběhy ve výuce přinášíme další témata spadající do oblasti výuky moderních dějin, mediální výchovy, rozvoje čtenářské gramotnosti nebo moderních technologií. Nezapomínáme ani na wellbeing učitelů a jejich podporu v oblasti komunikace se žáky a rodiči,“ uvedla Marie Ehrlich, koordinátorka projektu Příběhy našich sousedů.

Program seminářů, workshopů a exkurzí má v každém místě na starosti regionální koordinátor, který je s učiteli v úzkém kontaktu, zjišťuje od nich, která témata je zajímají a ocenili by je jako inspiraci do výuky.

Od května do prosince tohoto roku bylo naplánováno celkem šest setkání. Zatím se uskutečnily semináře na témata: čtenářská gramotnost, práce s pamětnickými příběhy ze Středočeského kraje a R jako Romové.

V říjnu bude následovat seminář Děti a válka inspirovaný dílem Arnošta Lustiga. Na listopad se díky spolupráci s organizací Gulag.cz chystá pro učitele workshop k tématu sovětských represí a nově vzniklým výukovým materiálům využívajícím rozšířenou a virtuální realitu.

Sérii setkání uzavře v prosinci workshop s iberoamerikanistkou Evou Kubátovou věnovaný specifikům totalitního režimu na Kubě, ve kterém budeme pracovat s příběhy kubánských disidentů a lidskoprávních aktivistů zaznamenaných v archivu Paměti národa.

Díky finanční podpoře České rozvojové agentury je účast na seminářích pro učitele základních a středních škol zcela zdarma. Semináře se navíc konají buď v Nymburce, nebo v Kolíně, aby byly pedagogům blízko. Kdo by se chtěl do programu zapojili, může kontaktovat Marii Ehrlich na e-mailové adrese marie.ehrlich@postbellum.cz.