„Chceme také připomenout letošní 1040. výročí první písemné zmínky o Libici v Kosmově kronice české. K roku 981 se v ní kromě jiného připomíná úmrtí knížete Slavníka. Samozřejmě, že připomínáme i další dva významné členy tohoto rodu, bratry, sv. Vojtěcha a sv. Radima. Věřím, že tradici Slavníkovských dnů udržíme i v dalších letech,“ uvedla libická starostka Yveta Myšková, která společně s farářkou Martou Zemánkovou akci zahájila. Společně pak položily na hradisku k sousoší zmíněných bratří bílé kytice květin.

Slavníkovský den opravdu nabídl bohatý program pro všechny generace. Ředitel pražského Archeologického ústavu Jan Mařík představil projekt virtuální prohlídky hradiska. Zájemci vyslechli přednášku Luboše Polanského Libice a mince nebo shlédli předvádění středověkých historických zbraní. Každý si mohl vlastnoručně vyrazit repliku slavníkovského denáru.

Pro děti byla nachystána řada výtvarných aktivit, které vycházely ze starých řemesel. A nelze zapomenout na pohádku v podání Loutkového divadla Kozlík. Skvělou atmosféru navodila dobovou hudbou skupina Ars Camerata z Humpolce. Pro všechny byla otevřena na obecním úřadě Pamětní síň Slavníkovské Libice.

Milan Čejka