Oddíl všestrannostní gymnastiky pak připravil velmi pěkné vystoupení podle filmu Greatest Showmen. Uvnitř celé Sokolovny probíhala minihra s tajenkou, kterou pečlivě připravila sestra vzdělavatelka Markéta Rožová. Při ní se soutěžící mohli seznámit s historickými událostmi z naší budovy a Sokola Poděbrady. Za tajenku byla samozřejmě zasloužená odměna. Oddíl aerobiku předvedl přehlídku sportovního aerobiku a dál se velký sál využil na improvizované zápasy dětí a rodičů ve fotbálku.

V 18 starosta bratr Smejkal zažehl oheň a každý, kdo měl chuť, mohl si opéct buřta. Děti i mládež si zařádili téměř do setmění, nesmíme zapomenout, že mottem letošních Nocí Sokoloven byly lidské pyramidy. I my jsme jich několik vyzkoušeli. A na závěr jak je již v názvu uvedeno "Noc Sokoloven" , nechybělo přespání, které si užil oddíl všestrannostní gymnastiky pod vedení bratra Josefa Svobody.

Po celou dobu akci svou hudbou provázel DJ KOBE přímo z balkonu naší Sokolovny. Za stream a ozvučení akce děkujeme Grade Filmu a všem dobrovolníkům z řad Sokola za přípravu a organizaci. Alespoň na malou chvíli přišel naší akci podpořit starosta města Poděbrady pan Jaroslav Červinka, aby ne, vždyť je také naším členem oddílu mužů! Děkujeme.

Autor: Monika Sobotková, jednatelka TJ Sokol Poděbrady