Stavba raně gotického kostela byla zahájena na konci 13. století a byl do ní začleněn románský kostel sv. Michala z 11. století (dnešní sakristie), který zde původně stál. V jihozápadní části města se kdysi nacházel minoritský klášter, zaniklý v husitských válkách. Do města se vcházelo čtyřmi branami. Ojedinělou památkou čáslavského gotického opevnění je válcová tzv. Otakarova věž, která stávala při Brodské bráně. 

V 15. a 16. století postihly ze značné části dřevěné město dva velké požáry. V roce 1452 vyhořela polovina města, v roce 1522 padlo ohni za oběť skoro celé město. Po tomto požáru však došlo opět k jeho kulturnímu a hospodářskému vzestupu.

Za poskytnuté fotografie děkujeme Josefu Čáslavovi. 

Zdroj: wikipedie dostupné on-line ZDE.