S velkými bolestmi v zádech jsem zde prodělala léčbu. Chci proto velice poděkovat za sebe i ostatní pacienty paní doktorce Svatošové a paní vrchní sestře Trejdlové s kolektivem sestřiček, kuchyni a všem pracovníkům provozu léčebny. Také sociální pracovnici paní Malátové, která mi pomohla s řešením sociálních záležitostí. Děkuji všem jmenovaným za jejich léčení, péči a lidskost s jakou se nám věnovali nad rámec svých povinností.

Právě tak děkuji i mému obvodnímu lékaři, panu doktorovi Kostinkovi, který mne tam často při svých službách na pohotovosti navštěvoval.

Prostě léčebna patří mezi ty nejlepší, proto jim za sebe i ostatní pacienty velice děkuji. 

Marie Farkašová (87 roků)