Žáci prezentovali své práce před odbornou komisí, která byla složena z odborníků z praxe. Hodnotila se obsahová a formální stránka práce, kreativita, celkový dojem a rétorické schopnosti. Součástí soutěže bylo také odevzdání práce v tištěné podobě. Prezentace byly originální, každý účastník totiž pojal téma ze svého osobního úhlu pohledu.

Rozhodování poroty bylo velmi obtížné pro těsné výkony soutěžících. Na první pozici se umístil Daniel Talanda ze SZŠ a VOŠ Kolín, druhé místo obsadil Michael Michálek ze SSZŠ Mělník a na třetím příčce skončila Alžběta Slováková ze SZŠ a VOŠ Nymburk.

Soutěž měla kladnou odezvu jak u žáků, tak u poroty. Záštitu převzalo město Nymburk.

Pevně doufáme, že se setkáme opět za rok a budeme pokračovat v nastolené tradici.

Lenka Matějčíková, Petra Da Silva - organizátoři soutěže