Kurz uspořádal frýdecko-místecký Institut Bazální stimulace podle Prof. Dr. Fröhlicha. Zaměřen byl na bazálně stimulující ošetřovatelskou péči, která usnadňuje těžce nemocným lidem zapojení se do současného života. Snaží se stimulovat pacientovy smysly a využívat při tom dřívější návyky a zkušenosti s ohledem na budoucí potřeby. Každý účastník získal mezinárodní certifikát.