Již několik týdnů lze v přírodě zahlédnout první denní motýly. Nezaměnitelným a nepřehlédnutelným poslem blížícího se jara je žluťásek řešetlákový. Krom něj jde zejména o některé druhy baboček. Asi nejčastěji lze touto dobou potkat babočku bílé c, drobného „flekatého“ oranžovohnědého motýlka s nápadně zubatými okraji křídel, na jejichž rubu (dobře viditelnému, když motýl sedí) je drobná bílá skvrnka skutečně připomínající písmeno C. Dalšími přezimujícími babočkami pozorovatelnými již takto časně zjara jsou pestrobarevná babočka paví oko, babočka admirál s velmi tmavými křídly ozdobenými šikmým červeným pruhem či několik velmi podobných hnědočerveně zbarvených druhů s černými skvrnami zejména na předních křídlech (babočka kopřivová, babočka jilmové, případně vzácná a jen v některých regionech se vyskytující babočka vrbová).

Kde se berou takhle časně? Jde o druhy, které přezimují jako dospělci. Mezi denními motýly je to spíše výjimka, mnohem běžnější je přezimování v podobě vajíčka, housenky nebo kukly. Motýli jsou přes zimu zalezlí v dutinách stromů a skal, ale často i přímo u nás doma, v nevytápěných sklepech, kůlnách, garážích, půdách… Již první předjarní paprsky sluníčka je probouzí a vytáhnou z jejich úkrytů. Obvykle se tak děje začátkem března. Letos je „příchod jara“ posunut vzhledem k abnormálně teplému počasí o několik týdnů dopředu, a tak i první denní motýli začali poletovat již v polovině února.

A co nového v kampani ČSOP Rok motýlů?

ČSOP připravilo v rámci Roku motýlů několik akcí. Sdružením mladých ochránců přírody ČSOP byla vyhlášena výtvarná a literární soutěž. Soutěž, do níž lze až do konce srpna letošního roku zaslat výtvarné dílo, literární dílo nebo fotografii na téma naši motýli, je určena primárně pro děti a mládež, ale zapojit se mohou i dospělí (kategorie nad 21 let). Podrobné informace lze nalézt na www.mopici.cz/rok-motylu.

V úterý 30. dubna se v Domě ochránců přírody v Praze-Michli uskuteční seminář o ochraně motýlů. Zájemcům zde budou představeny vybrané projekty a aktivity jak spolků, tak veřejné správy, které napomáhají přežití motýlů v naší krajině či jejich návrat na místa, kde byli v minulosti vyhubeni. Dozvědí se například o území nazvaném Motýlí království, o tom, že i ve velkém městě, jakým je Praha, lze vytvářet vhodné podmínky pro motýly, jak nároky mají některé vzácné druhy motýlů či jak téma ochrany motýlů komunikovat s veřejností. Podrobnosti lze nalézt na biodiverzita.csop.cz/seminar-o-ochrane-motylu, přihlašovat se lze již nyní na e-mailu eliska.prouzova@csop.cz.

Informace o dalších připravovaných akcích lze nalézt na průběžně aktualizovaných webových stránkách www.rokmotylu.cz.

Zaslal Český svaz ochránců přírody