Oddělení patologie je umístěno v samostatné budově označené písmenem I, je členěno na laboratoř a pitevní trakt.

Hlavním úkolem oddělení patologie je provádět vyšetření vzorků tkání a orgánů pacientů hospitalizovaných či ambulantních. Toto vyšetření se nazývá biopsie a ta stanoví druh chorobného procesu, který odebranou tkáň postihl. Toto vyšetření bývá často rozhodující pro stanovení léčby. Oddělení patologie provádí též cytologická vyšetření.

Pitvy, dříve hlavní náplň práce patologií, postupně od padesátých let 20. století, ustupují do pozadí a klíčovou se stává diagnostika bioptická. Pitva však přesto neztrácí na významu. Představuje totiž zpětnou vazbu pro klinické lékaře a rovněž umožňuje korekci představ získaných moderními zobrazovacími postupy.

Každé oddělení patologie tak do jisté míry plní i kontrolní činnost a tím přispívá k důvěryhodnosti příslušné nemocnice. Primářkou nymburského pracoviště je Dana Janotová, funkci vedoucí laborantky zastává  Lucie Kahounová.

Nemocnice Nymburk