Na Den s myslivci si vedoucí mysliveckých kroužků ze Záhornic, Křečkova a Raštic připravili čtrnáct stanovišť se zajímavými úkoly s lesní a mysliveckou pedagogikou. Báječné na této akci je, že za dobu fungování mysliveckých kroužků na Nymbursku v nich vyrostlo spoustu šikovných dětí - mladých myslivců, kteří na stáncích pomáhají. Pro malé návštěvníky je to mnohdy inspirativní a snáze se jim pak s dopomocí plní jednotlivé úkoly.

Velkou pozornost vždy poutají dravci Tomáše Tomíčka, ale i zatloukání hřebíků nebo řezání dřeva, kde to mnohdy vede k velké sourozenecké bitvě mezi některými návštěvníky. Zajímavá byla hlava divočáka, která se stala častou obětí selfie fotografií. Někteří využili možnost vzít si do rukou shoz jelena, srnce či daňka a sáhnout si na ostré zuby nutrie říční.

Organizátoři věří, že se nejen děti něco dozvěděly o přírodě a myslivosti, ale i získaly dobré či lepší mínění o myslivcích. Mrzet může snad jen nepřízeň počasí, kdy krásné slunné dopoledne vystřídal vítr, který donutil ke stěhování některých stánků, a ve 14 hodin setkání dokonce předčasně ukončil déšť.

Vrcholem celého dne byla Svatohubertská mše v kostele sv. Jiljí. Celebroval ji farář Jan Krajl, na lesnice a borlice hráli Horečtí trubači pod vedením Petra Dudy a zpíval Malý chrámový sbor z Opočnice pod vedením Evy Blažkové.

Místopředseda Okresního mysliveckého spolku v Nymburce Petr Motejl seznámil přítomné s pověstí o svatém Hubertovi a představil účinkující. První čtení přednesl senátor Tomáš Czernin. Farář Jan Krajl následně pronesl krásná slova o přírodě a volně žijící zvěři a zároveň ve své modlitbě nezapomněl i na nemocné myslivce. Dary k oltáři pak již tradičně přinesly děti z mysliveckých kroužků.

Po mši ještě trubači uspořádali před kostelem malý koncert s představením mysliveckého desatera s osobitým přednesem Petra Dudy.