Osm týmů z řad žáků Základních škol Tyršova v Nymburce, Základní školy T. G. M. a ZŠ Václava Havla v Poděbradech a Gymnázia Bohumila Hrabala v Nymburce se rozhodlo oslovit pamětníky historických událostí 20. století, zpracovat jejich příběhy do podoby reportáže a následně své práce zvládli odprezentovat před téměř plným nymburským kinem Sokol.

| Video: Youtube

K dispozici měli odborníky na slovo vzaté, kteří je učili základy animace nebo jak natočit reportáž. Spolupráce, společný zájem o historii a absence lhostejnosti k ní. Nesmírná odvaha obou stran. Těch, kteří zpovídali a těch, co se dokázali otevřít a postavit svým nelehkým příběhům.

A jak vnímaly celou akci aktérky z řad studentek Gymnázia Bohumila Hrabala v Nymburce? „Závěrečnou prezentaci Příběhů našich sousedů jsme si moc užily a máme radost a dobrý pocit, že se naše představení líbilo divákům i porotě. Škoda, že jsme si pro zpětnou vazbu od poroty musely dojít samy a nebyla řečena veřejně, protože úspěchy i chybami vlastními i ostatních se člověk také učí. Jinak hodnocení poroty bylo trefné a podané s respektem. Jsme moc rády, že jsme se projektu mohly zúčastnit, získaly jsme řadu nových zkušeností,“ popsaly gymnazistky.

| Video: Youtube

Všechny studentské reportáže lze zhlédnout na stránkách projektu www.pribehynasichsousedu.cz.

Pohledem Městské knihovny v Nymburce

Děkujeme neziskové organizaci Post Bellum a všem studentům i pedagogům za jedinečný zážitek. Jsme na ně pyšní. Těší nás, že na historicky prvním ročníku tohoto přínosného vzdělávacího projektu se podílela také Městská knihovna Nymburk, která zajistila porotkyni a moderátora celé akce.

Velký dík patří také zpěvákům a hudebníkům, kteří v salé navodili i díky tematicky zvoleným písním příjemnou atmosféru. A v neposlední řadě patří velké poděkování i členkám DofE bufetíku a paní profesorce Martínkové za přípravu občerstvení a finanční částku věnovanou na zaznamenávání dalších příběhů. Pevně doufáme, že pokračování bude!

A jestli si něco přejeme? Abychom mezi sebou stále měli takto uvědomělé studenty a pedagogy. Z čeho jiného se máme poučit, než z minulosti? A na to, abychom se z ní mohli poučit, ji nutně musíme znát takovou, jaká opravdu byla.

Jana Kutíková