Páteční ráno odstartovalo příjemnou událostí. V kapli sv. Jana Nepomuckého se starosta setkal s absolventy nymburské střední zdravotnické školy. Poblahopřál studentům k úspěšnému ukončení studia, předal jim maturitní vysvědčení a popřál mnoho úspěchů v jejich budoucí kariéře. Bylo to poprvé, co se Diana Polovko a Angelina Kozachuk zúčastnily takové slavnostní a dojemné události v Česku. Spolu se starostou, pedagogy a studenty stály s pocitem nadšení za zvuku české hymny, která se nesla pod vysokými klenbami kaple.

Poté se dívky spolu se starostou a svou lektorkou vydaly na staveniště v rámci rozsáhlé rekonstrukce teras pod Eliškou. Tam se staly svědkyní pracovního rozhovoru se zástupci stavební firmy a dalších odpovědných oborů úřadů. Tomáš Mach si mohl ověřit, že rekonstrukce probíhá podle harmonogramu a plánů.

Po krátkém pracovním setkání se skupina vrátila na radnici. Žákyně zaujala možnost podívat se na projekt obnovy teras pod Eliškou a starosta jim ochotně ukázal projektovou dokumentaci. Děvčata byla nadšená z plánů a grafických projekcí budoucí rekreační oblasti pro nymburské obyvatele.

Tématu zlepšování vzhledu města věnují radní velkou pozornost. Jedním ze zajímavosti, o které se mluvilo, byla i budoucí rekonstrukce nádraží, ale jelikož všechno je ještě v jednání, podrobnosti jsou zatím tajné.

Starosta měl ještě před sebou spoustu úřednické práce, připravoval několik slavnostních projevů pro svatební obřady, které byly naplánovány na víkend, a vyřizoval další administrativní záležitosti. Děvčata se mohla podívat, co se děje za dveřmi starostové kanceláře a každá z nich si také na chvíli sedla do jeho křesla.

Všichni mají své vlastní problémy, otázky, kritické připomínky. „Velmi důležité je naslouchat lidem a najít s nimi společnou řeč - to je hlavní motto vedení města,“ řekli starosta Tomáš Mach a místostarosta Bořek Černý, který pokračoval v seznamování žákyň s pracovním životem radnice po tom, co se starosta musel ujmout svých dalších pracovních povinností.

Místostarosta informoval o vývoji samosprávy, funkcích a úkolech, které aktuálně před úřadem stojí. Ukázal školačkám mapy a letecké záběry Nymburka v průběhu několika desetiletí, vyprávěl o svých zkušenostech a pracovních povinnostech, kterým se věnuje denně.

Děvčata poslouchala s velkým zájmem a měla pro něj mnoho otázek. Na konci setkání, když se Bořek Černý srdečně loučil s děvčaty, popřál jim hodně úspěchů a řekl, že bude i nadále dělat vše, co je v jeho silách, aby se lidi v Nymburce cítili dobře.

Co na dívky zapůsobilo obzvlášť pozitivně?

„Den se starostou byl skvělý! Zúčastnili jsme se slavnostní promoce studentů zdravotnické školy a bylo velmi krásné sledovat, jak obřad probíhal. Bylo zajímavé slyšet o plánech vedení města na budoucí výstavby v Nymburce a mít možnost vidět a představit si, jak to bude vypadat. Také se mi moc líbilo sedět v křesle pana starosty, bylo tak měkké a pohodlné,“ řekla Diana Polovko.

„Podle mého názoru je práce starosty velmi náročná. Má mnoho úkolů a různých pracovních úkolů. Ale náš starosta si vede velmi dobře, je velmi přátelský a veselý. Velmi ráda jsem s ním trávila čas. Také jsem se přesvědčila, že starosta města a jeho zástupci dokážou najít správná slova při rozhovoru s kýmkoli,“ podělila se o svůj názor Angelina Kozachuk.

Viktoria Meyer