Tehdy svolali občany v obci k údajnému seznámení s tím záměrem. Během té prezentace diskusi nepřipustili. A právě tím příslibem výstavby silničního obchvatu obce, jehož předběžný projekt prý občanům předloží k dalšímu projednání, získali v neavízovaném a nesmyslném hlasování ukvapený souhlas cca 40 přítomných vesničanů (obec má víc jak 1 800 obyvatel, když už by se mělo hlasovat…), kteří o tom projektu slyšeli poprvé v životě a o jejichž kompetentnosti nemá smysl uvažovat… Nejedná se o žádný obchvat obce, ale o 2,5 km dlouhou zajížďku do severní části obce. A projekt té objížďky jsme viděli až jako hotový, údajně neměnný, je součástí schválené EIA. Nebyl problém prokázat, že ten projekt objížďky je hodně nedokonalý, zbytečně drahý, nešetrný k životnímu prostředí… A podstatné věci, jako je nadlimitní hluk, vibrace… to vše zůstalo neřešeno a dodnes nikoho z odpovědných lidí naprosto nezajímá, vždyť občani Kostomlat byli kdysi pro…

Podobnost s dnešním postupem v Nymburce nespočívá jenom ve způsobu „projednání a schválení“ věci nekompetentní menšinou, ale mohlo by to pokračovat tím, že ty údajně nezávazné obrázky a celé to podivné divadýlko s jejich prezentací veřejnosti jsou přípravné manipulace k prosazení neskrývaného záměru SŽ staré nádraží zbourat, když si to většina v anketě hlasujících občanů přála, chtěla postavit moderní variantu nádraží…

Pokud by k problematice byla vedena solidní diskuse, nemohl by si nikdo dovolit použít tak zavádějící argumenty, jaké jsou uvedeny na té prezentaci v rubrikách Výhody a Nevýhody řešení, kde se čtenáři předkládají nepravdivé informace jednoznačně ve prospěch varianty zbourat dnešní nádraží.

Vážený pane místostarosto Černý, 
teprve v těchto dnech jsem si při čekání na přípojný vlak na nymburském nádraží všimnul, že byla spuštěna anketa na téma, kterou variantu nádraží byste občané chtěli. Měl jsem několik minut na to si ten plakát na nádraží prohlédnout. Tam jsem dospěl k názoru, že je mně jako občanovi dáváno k výběru mezi variantou špatnou (výstavba podivné konstrukce a zachování dnešní budovy nádraží) a ještě horší (výstavba ještě podivnější konstrukce a zbourání dnešního nádraží). Odmítnutí obou variant hlasování mobilem neumožňuje, proto Vám píši, coby člověku, který je v této věci několikrát zmíněn na netu co by iniciátor.

Porozhlédnutím na netu jsem si poopravil prvotní nepřesně získanou informaci z baneru na nádraží (malá písmenka na špatně osvětleném místě…): v anketě předkládané vizualizace prý nejsou zobrazeny definitivní návrhy k realizaci, mají to být něco jako ilustrativní obrázky. To je na straně jedné velká úleva, na straně druhé další důvod, proč tu anketu považuji za poněkud zcestnou.

Úleva proto, že na těch vizualizacích je spousta podivností až nesmyslů:
Mohutné, často samoúčelné střešní konstrukce, které - zejména ve variantě se zbouraným starým nádražím - toho moc nezastřešují, pršelo by pod ně nejenom z boků (o sněhu to platí násobně), ale ani Slunci by příliš nestínily. Jsou tam rozlehlé zabetonované nebo zaasfaltované plochy, cca 10 m široký chodník před nádražím, který na západě přechází do prázdné plochy s rozlohou fotbalového hřiště, autobusové zastávky nejenom až za silnicí, ale částečně skryté kdesi za lesem… S příjezdem k nádraží autem se příliš nepočítá. Velmi zlověstně pro cca 8 000 cestujících, kteří nádraží již dnes denně používají, pak vypadá zobrazení spousty kolejí mezi drážní budovou a dalším nástupištěm, což by znamenalo, že již dnes velmi dlouhé pěší trasy od nádraží k vlakům na nástupištích budou zachovány, aby se v blízkosti i nového nádraží mohly prohánět hlavně nákladní expresy, kterých na této trati znatelně přibude.

Ale budiž, věřme tomu, že toto opravdu nejsou finální návrhy budoucí reality. Pak tu ale je možná ještě větší problém: podle virtuálních obrázků, které nakonec nebudou mít s vítězným projektem vůbec nic společného (doufejme), se občané v anketě rozhodují, jestli zbourat nebo zachovat stávající nádraží. To považuji za hodně absurdní nesmysl a to hned z vícero důvodů:

O tom, zda-li nějakou budovu zbourat nebo zachovat, zejména jde-li o budovu veřejnou, spojenou s významnou historií nejenom města, by měli rozhodovat lidé ve věci kompetentní, nikoli laici a už vůbec ne bez předchozí diskuse, pouze po měsíčním zveřejnění (a to na samém konci ke všemu covidového roku…) jakýchsi zavádějících ilustrativních obrázků. A když už někdo chce o věci pořádat anketu, měl by se zeptat na názor na nádraží především těch, kdo je denně používají a to jak drážní, tak autobusové, což si troufnu tvrdit, jsou převážně lidé v Nymburce nežijící.

Na netu je možné číst i jakési představy kohosi o možném řešení nového komplexu nádraží (dvou: vlakového i BUS, ale na autobusy se v té anketě zcela zapomíná). Jsou to opět zavádějící sdělení (už jenom to, že varianta zbourání stávající budovy nádraží je vydávána za variantu moderní, je podpásovka, zavádějící informace jsou uvedeny na té prezentaci i v rubrikách Výhody a Nevýhody řešení, kde se čtenáři předkládají nepravdivé informace jednoznačně ve prospěch varianty zbourat dnešní nádraží). Nemá smysl takto předkládané informace detailně komentovat, pouze obecně poukáži na to, že nádraží se staví s perspektivou budoucích potřeb jak cestujících, tak i zahrnuje rozvoj technologií a z toho požadované technologické zázemí. Při zvážení už dnešního stavu věcí (například nákup jízdenek, automatizace, digitalizace řízení provozu…) a porovnáním s dnes nově postavenými nebo rekonstruovanými nádražími se mi jeví na vizualizacích představované novostavby jako značně předimenzované a současně situování čekárny pro cestující do patra za nepovedený vtip.…

Za normální bych považoval, kdyby byla vypsána architektonická soutěž na rekonstrukci nádraží Nymburk s ponecháním na povolaných, jestli jejich řešení bude či nebude zahrnovat dnešní budovu a výsledek pak předat odborné komisi, aby vybrala, doporučila opět pokud možno nezávislému orgánu, aby rozhodl, co se bude realizovat. Tím nezávislým orgánem by neměli být pouze zastupitelé Nymburka, není to budova a prostor města a je určená k užívání občanů převážně přespolních a platit to bude stát nebo kraj……

Z toho, co jsem se k věci dočetl, je mi nejsympatičtější tento názor:
Podle známého filmového architekta Jana Vlasáka, stejně jako podle architekta a dřívějšího místostarosty Jana Rittera musí být nejdříve známa podoba, jak by vypadal terminál nového nádraží bez historické budovy. Zveřejněné studie jsou podle Jana Rittera utopické a o konečné podobě nádraží neříkají takřka nic.

Přeji pěkný den,
Josef Touš, 30. 12. 2020

Autor: Josef Touš