Povídáte si se svými dětmi, čtete si společně nebo zpíváte, říkáte si básničky? Pak jistě pozorujete, že hra se slovy a mluvení s dětmi prospívá nejen vašemu vztahu, ale i k dobrému rozvoji jejich řeči. Může se ale stát, že vaše dítko nemluví, kdy by už mělo, nejdou mu vyslovit některá písmenka, no prostě nejde vše tak hladce, a každodenní čtení pohádek a zpívání jednoduše nestačí. Rozvoj řeči u vašich dětí je jedním z odrazových můstků do života a je důležité, že vám i nám na něm záleží. A je také důležité vědět, že existují odborníci, kteří vám a vašemu dítěti dokážou pomoci.

Poruch řeči u dětí přibývá

Téma rozvoje řeči u předškolních dětí není lhostejné ani paním učitelkám v mateřských školách, zvláště když poruch řeči u dětí každoročně přibývá. MAS Mezilesí aktivitou Logopedické supervize v mateřských školách podporuje prohlubování znalostí paní učitelek a jejich lepší porozumění jazykovým schopnostem, vývojovým fázím a odlišnostem dětí. Logopedickou supervizi zapojených pedagogických pracovnic ze 20 pracovišť v 11 mateřských školách našeho regionu zabezpečuje po celý školní rok klinická logopedka Mgr. et Mgr. Iva Bajtlerová.

Na depistáže v jednotlivých třídách MŠ navazovali v prvním pololetí semináře pro zapojené paní učitelky, logopedické asistentky, na nichž byla probrána témata inkluze, expresivní receptivní porucha, dysfázie, dysartrie, předškoláci. Ve druhém pololetí následovali semináře s žádaným tématem logopedické péče Kazuistiky dětí s narušenou komunikační schopností a během nouzového stavu proběhl jeden on-line seminář na téma Podpora a rozvoj dětí s nadáním.

Paní učitelky si semináře a oporu, kterou nacházejí v konzultacích s odbornicí, velmi pochvalují. Vždyť díky prohloubení vlastních znalostí o problematice řečových vad a vývoje schopností dětí mohou pomoci včas odhalit u dětí problém, který je třeba co nejdříve řešit.

Důležitá pro rozvoj řeči dětí je nejen podpora paní učitelek, ale také osvěta a podpora rodičů a rodinných příslušníků ve znalosti a porozumění jazykových schopností dětí a vývojových fází. Proto probíhali současně od února na půdě mateřských škol i semináře paní magistry Bajtlerové pro rodiče s tématem Vývoj řeči a schopností dětí, na kterých rodiče získali přehled vývoje dětských dovedností od 2 do 6 let v oblasti hrubé a jemné motoriky, vývoje řeči a nápady na předřečové a řečové cviky. Na neuskutečněné semináře z důvodu nouzového stavu se můžou rodiče těšit v novém školním roce.

Sledujeme čtenářskou gramotnost v regionu

Podpora rozvoje řeči u dětí je stěžejním výstupem setkávání členů pracovní skupiny čtenářské gramotnosti projektu MAP II. Je pravidlem, že se k tématu podpory rozvoje řeči již v předškolním věku dětí stočí každá závěrečná diskuse členů pracovní skupiny. Nebylo tomu ani jinak při lednovém setkání, kde se členové skupiny zaměřili na aktualizaci strategického dokumentu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Poděbrady a korekci silných a slabých stránek čtenářské gramotnosti u nás v regionu.

Na červnovém závěrečném setkání učitelek MŠ s paní magistrou Bajtlerovou proběhne zhodnocení celoročního průběhu aktivity Logopedické supervize. Výstupem hodnocení formy, četnosti a obsahu setkávání budou metodická doporučení k realizaci aktivity a její plánování na

následující školní rok. Jsme přesvědčeni, že Logopedická supervize je a bude nadále přínosná jak pro pedagogické pracovníky, tak pro děti a jejich rodiče. Aktivity jsou realizovány v rámci projektu MAP rozvoje vzdělávání v ORP Poděbrady II podpořeného z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Logolink MAS MezilesíZdroj: Deník / VLP Externista


Za MAS Mezilesí, z. s.
Mgr. Tereza Šormová, koordinátorka vzdělávání v území ORP Poděbrady