V ceně tisíc korun je zahrnuta cena stromů, hnojiva, kůlů, úvazů, pletiva a budoucí zajištění zálivky, která je pro čerstvě zasazené stromy naprosto nezbytná. Ruku k dílu přiložili dospělí i děti. Vysazovali se takové druhy stromů, kterým vyhovují místním podmínkám a citlivě doplní stávající zeleň na stezce.

Protože zájem o výsadbu stromů, na které se mohou podílet přímo konkrétní jednotlivci, předčil očekávání pořadatelů, další sázení se plánuje ještě na 28. října letošního roku. Akce je součástí širší obnovy a revitalizace stezky.

Lucie Kolářová