V průběhu obvyklého školního roku probíhají na různých místech v celé zemi pravidelná setkání dětí a seniorů, kde společně tvoří, zpívají, tančí, cvičí… Při takových společných aktivitách se děti učí úctě a respektu ke starším lidem a poznávají, že jejich noví starší kamarádi potřebují odlišný přístup než jejich vrstevníci. Zcela přirozeně jsou děti vedeny k toleranci a solidaritě, tolik potřebným lidským hodnotám.

Mohlo by se zdát, že uplynulý školní rok a všemožná opatření mezigeneračnímu propojování nepřála, ale opak je pravdou. V Mezi námi hledali způsoby, jak nedopustit, aby vytvořené vztahy vychladly a cestu našli. Kontakt mezi zapojenými zařízeními se odehrával „na dálku“ – děti malovaly křídami pod okny babičkám a dědečkům, zpívaly písničky, malovaly, posílaly obrázky, pozdravy a videovzkazy a na mnohých místech využily i on-line přenos. V rámci projektu Pohádkového roku probíhala i Pohádková soutěž. Každý měsíc dostávaly zapojené skupiny zadání k výtvarné činnosti, která nabízela „spolupráci na dálku“. Děti ke kompletaci výrobku potřebovaly spolupráci seniorů ze spřáteleného sociálního zařízení a vznikala pohádková společná díla.

V souvislosti s charakterem posledního roku nelze jinak, než zajásat, že na některých místech je svět stále ještě v pořádku a především poděkovat všem zúčastněným za obětavou práci. Výchova ke vzájemné solidaritě je základem pro zdravou společnost.

Mezigenerační podporu můžete vyjádřit i Vy! Od června můžete po celé České republice nacházet kamínky s logem organizace Mezi námi a na základě instrukcí na webu www.mezi-nami.cz můžete zaslat pohled ze svého výletu nebo rodného města konkrétnímu seniorovi. A proč neposlat ještě jeden, třeba Vaší osamělé sousedce?

Autor: Veronika Mrázová