Termín zahájení soutěže: 1.2.2020
Termín uzávěrky sběru fotografií: 30.9.2020 do 24.00 hod.
Po ukončení soutěže budou všechny fotografie vystaveny.
Během posvícenské výstavy bude veřejnost hlasovat o fotografiích, kdy se 13 nejlepších objeví v KOSím kalendáři pro rok 2021.

Vaše fotografie posílejte na e-mail – kos.mk@seznam.cz – přesné informace a náležitosti fotografie níže v propozicích soutěže.

Propozice soutěže

Způsob hodnocení:
Fotografie budou anonymizovány, aby jejich autorství neovlivnilo hlasování.
Veřejné hlasování občanů města, kteří navštíví výstavu, každý bude mít 3 hlasy, kterými může fotografie odměnit.

Termínové náležitosti:
Vyhlášení soutěže: 1.2.2020
Uzávěrka příjmu fotografií: 30.9.2020 do 24.00
Výstava fotografií a veřejné hlasování: 17.10. – 18.10.2020
Vyhlášení výsledků, zveřejnění všech fotografií se jménem autora: 20.10.2020 na webu a Facebooku KOS

Podmínky účasti v soutěži:
Fotografie musí být pořízena v následujícím rozpětí: od října 2019 do září 2020
Soutěžní fotografii může poslat pouze autor (v případě dětí rodič). Bez omezení věku. Počet fotografií na jednoho autora je omezen na 3 fotografie.
Fotografie musí být v minimálním rozlišení 10 x 15 cm na 300 dpi, resp. 1 200 x 1 700 bodů ve formátu JPEG, TIFF nebo PNG.
Do soutěže jsou přijímány pouze snímky v digitální formě. Snímky do soutěže můžete zasílat buď přímo na e-mail nebo přes www.uschovna.cz.
Adresa příjemce je kos.mk@seznam.cz, do předmětu napište – FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ KOS

Fotografii doplňte následujícími informacemi:
1. celé jméno (Jan Novák),
2. rok narození (1900),
3. kontakt (e-mail nebo telefon),
4. místo a datum, kde byla fotografie pořízena (náměstí Republiky, 25.8.),
5. název fotografie (není povinné např. Krásy města).
Fotografie, které nesplní podmínky dané propozicemi soutěže, budou vyřazeny, stejně jako díla “neslušná“.