Ten má dlouholetou tradici, byl založen dokonce o jeden rok dříve než pražský, a to už v roce 1860. Řada jiných pěveckých sborů s tímto názvem již zanikla, až na pár výjimek. Je dobré připomenout věrnost této dlouholeté tradici, i když se udála řada změn vyvolaná vlivem společenských poměrů, interpretačních možností a celkovým zájmem o tento druh kulturního vyžití.

V době největšího rozkvětu za působení sbormistryně Anny Polmanové - Preclíkové patřil sbor mezi největší v tehdejší prvorepublikové době, proto její památku sbor při výročí 120. narození náležitě uctil.

Zájem o tento amatérský způsob zpívání ale neochabl ani v současné době, třebaže řada podobných sborů se stále potýká především s nedostatkem zpěváků v mužské části. Současný Hlahol má kolem 25 aktivních zpěváků, které vede již 28. rok Tomáš Pergel.

Na repertoáru sboru jsou skladby od renesančních až po současné mistry. Mimo to, pro provedení velkých klasických děl (vzhledem k početnímu stavu), spolupracuje s dalšími amatérskými sbory, jako například při provedení slavné Dvořákovy kantáty Stabat Mater nebo Lužanské mše, případně Mozartova Requiem.

Tradičně se sbor nejvíce angažuje na adventních a vánočních koncertech, především s Rybovou „Českou mší vánoční“, se kterou vystupuje prakticky ve všech místních kostelech (v Nymburce, Poděbradech, Kostomlatech, Křinci, Velimi atd.).

Z pohledu posledních let činnosti to byly i velice zajímavé aktivity při různých slavnostech a pěveckých festivalech, kde je třeba vyzvednout Foerstrovy Osenice a Smetanovy Jabkenice.

Radomír Melmuka