Nejstarší doklady zdejšího osídlení jsou datovány již do mladší doby bronzové, nicméně nejdůležitějším historickým obdobím byla pro Libici druhá polovina 10. století, kdy hradišti vládl rod Slavníkovců.

„Písemné prameny naznačují příbuzenské vazby Slavníkovců k rodu saských vévodů, pozdějších římských králů a císařů. Kolem roku 955 se na Libici narodil druhý pražský biskup a zemský patron sv. Vojtěch. V době slavníkovské vlády byl na akropoli hradiště postaven kostel podle vzoru takzvané saské otonské architektury. Vyvraždění rodu Slavníkovců v roce 995 nezanechalo v archeologických nálezech výraznější stopu a hradiště si podrželo postavení správního centra až do poloviny 12. století,“ uvedl ředitel ústavu Jan Mařík.

| Video: Youtube

Opevněný areál se nachází na pozůstatcích říční terasy obklopené nivou. Z původní dřevěné a hlinité hradby s kamennou plentou se dochoval pouze malý úsek na akropoli hradiště, která je v současnosti národní kulturní památkou. Na předhradí se nachází centrum současné obce.

Libické hradiště patří mezi dlouhodobě archeologicky sledované lokality. Prohlídky se konají ve čtvrtek 3. a 17. srpna, sraz zájemců je vždy ve 13 hodin na konci ulice Ke Hradišti. Bližší informace jsou na webových stránkách ústavu.

Milan Čejka