Soubor si připravil inscenaci, ve které nechybí překvapivé zvraty a situace v podání komických postav. Hra o nepodařených námluvách byla sice napsána zhruba před 180 lety, ale některé její motivy jsou stále aktuální, kupříkladu zbabělost, lenost a přehnaná očekávání. Díky tomu komedie nezmizela z repertoáru divadel na celém světě.

Cirkus Josef Wertheim.
Pestrá plejáda cirkusových umělců vystoupí ve vyhřívaném stanu v Dobšicích

Divadlo Václav z Václavova - Zábřehu

Soubor byl založen v roce 1998, aby po 22 letech navázal na dávnou divadelní tradici obce. Za uplynulou dobu připravil pohádky s dětskými herci, pohádky s dospělými herci a inscenace pro starší publikum. Všechna představení byla uvedena několikrát na domovské scéně ve václavovském kulturním domě a většina rovněž hostovala v okolních i vzdálenějších vsích a městech.

Kromě zkoušení a uvádění vlastních her se činnost souboru zaměřuje i na další kulturní akce. K nejvýznamnějším patří v rámci Václavovského kulturního podzimu pořádání divadelní přehlídky ochotnických souborů nazvané O Václava z Václavova. V širokém okolí je populární každoročně uskutečněný divadelní ples, jehož výzdoba i program vždy vychází z inscenace, která se v dané sezoně uvádí.