Včetně odbočky do Prahy nabízí stezka 1300 kilometrů jedinečného spojení historie, architektury a přírody. Nový cykloprůvodce představí nejen vlastní trasu, ale nabízí i široký výběr ubytovatelů a služeb pro cyklisty podél celé Labské stezky.

Labská stezka patří díky spolupráci všech partnerů v ČR i v Německu na jejím budování i propagaci k nejoblíbenějším říčním stezkám v Evropě. Měření návštěvnosti i dotazníkové šetření, které proběhlo v loňském roce na Labské stezce na území Ústeckého kraje, potvrdilo stabilní zájem pěších, rekreačních cyklistů i cykloturistů o tuto trasu. Z

e získaných dat vyplynulo, že cyklisté nejčastěji využívají služeb občerstvení (80 procent) s denní útratou v průměru 400 korun na osobu a návštěvníci z jiných regionů ČR a ze zahraničí často také ubytování v průměru za 700 korun na osobu a noc. Přepočtem na počet uživatelů stezky byl stanoven ekonomický přínos Labské stezky pro Ústecký kraj, který jen za sezonu od března do října roku 2019 činil 59 milionů korun.

Koordinátorem Labské stezky v ČR je Nadace Partnerství a již od roku 2008 tak společně se třemi koordinačními místy v Německu a dalšími českými a německými partnery rozvíjí tento úspěšný cykloturistický produkt. Pro úspěch Labské stezky jsou však vedle silné a jednotné mezinárodní propagace klíčové také investice do infrastruktury stezky. V letošním roce bude pokračovat výstavba nových úseků v Ústeckém, Středočeském a Královéhradeckém kraji, a to s podporou fondů EU.

Při zvyšování atraktivity nabídky Labské stezky nezahálí ani města na Labi. „Cyklisté, ale i bruslaři a pěší mohou od loňského podzimu v našem městě využít kvalitní zázemí s občerstvením, bezbariérovými toaletami, lavičkami a hřištěm na pétanque v nové relaxační zóně u Labe v blízkosti zrekonstruovaných Tyršových sadů," říká náměstek primátora Pardubic pro cestovní ruch Jan Mazuch.

Uživatelům stezky již tradičně slouží tištěný Cykloprůvodce Labská stezka. Jeho aktuální vydání pro letošní rok bude slavnostně pokřtěno ve čtvrtek 13. února ve 13 hodin v expozici Východních Čech v rámci veletrhu Holiday World Praha. Vedle přehledu certifikovaných služeb a možností ubytování pro cyklisty (Cyklisté vítáni v ČR a Bett+Bike v Německu) obsahuje brožura také mapy úseků s tipy na hlavní atrakce, jízdní řády přívozů, kontakty na informační centra a další důležité informace.

Průvodce bude po celý rok zdarma k dispozici na všech důležitých veletrzích cyklistiky a cestovního ruchu, ve všech informačních centrech podél Labe a v zařízeních s certifikací Cyklisté vítáni na Labské stezce. Publikován je také v elektronické podobě na oficiálním webu, kde je možné i objednat zaslání tištěné verze.

Labská stezka slaví v letošním roce již čtvrtstoletí své existence. „Základní kámen“ dnešní Labské stezky byl položen již začátkem 90. let minulého století v Sasku. Krátce poté spatřilo světlo světa i populární logo s malým písmenem „e“, umístěné na prvním značení Labské stezky v Německu. V roce 1995 následovalo první proznačení Labské stezky v Sasku-Anhaltsku a o něco později byla proznačena až k ústí řeky Labe do Severního moře.

Jubilejních deset let výstavby infrastruktury stezky v ČR připomíná putovní výstava. Ta nabízí informace a fotografie z postupné výstavby cyklostezky v Ústeckém kraji mezi lety 2010 a 2019.

Kamila Vlčková, Nadace Partnerství