Staročeské máje započnou v pátek 26. května stavbou hlavní máje (krále) a přípravou prostoru mezi hasičskou zbrojnicí a rybníkem Peklo pro konání májové zábavy. Poté průvod svobodných mládenců a hudby bude od 14 hodin procházet vesnicí a před domy, kde bydlí svobodná děvčata, vztyčí mladou břízku (máj). Je-li do druhého dne ozdobena, stává se pozvánkou pro sobotní májový průvod. Večer pak mládenci hájí hlavní máj a musí ji uhlídat do druhého dne.

V sobotu 27. května v 11 hodin začne hlavní program oslav. Krojovaný a kostýmovaný průvod v čele s májovým králem následovaný soudním dvorem, družičkami, mládenci, hudbou, šatlavou s četníky a v neposlední řadě cikánkami, vychází od hasičské zbrojnice se zastávkou u domů, kde je vítá ozdobená májka, aby si pod ní zatancovali nejen mládenci s děvčaty.

Zdroj: Youtube

Program vyvrcholí přibližně v 18 hodin u rybníka Peklo zasedáním soudního dvora. Soud nad Jeho Veličenstvem králem Májové říše bude okořeněn drobnými průpovídkami a drby v podání místního Kecala. Po vynesení rozsudku nad králem následuje taneční zábava, kde k tanci, poslechu a dobré náladě bude hrát skupina Echo91.

Mládenci budou zatloukat májky v pátek 26. května děvčatům ve věkovém rozmezí 12 až 27 let, které mají trvalý pobyt v Kostelní Lhotě. V případě dotazů nebo zájmu o májku mimo věkové rozmezí či trvalé bydliště lze pořadatele kontaktovat na telefonním čísle 728 247 468.

Z kloboukové zahradní slavnosti v Rožďalovicích.
Klobouková zahradní slavnost si od návštěvníků vysloužila jedničku s hvězdičkou

Členové Sboru dobrovolných hasičů Kostelní Lhota děkují touto cestou všem, kteří jakoukoliv formou podporují realizaci této staročeské lidové tradice.

Tomáš Drobný, starosta obce