Staročeské máje započnou v pátek 26. května stavbou hlavní máje (krále) a přípravou prostoru mezi hasičskou zbrojnicí a rybníkem Peklo pro konání májové zábavy. Poté průvod svobodných mládenců a hudby bude od 14 hodin procházet vesnicí a před domy, kde bydlí svobodná děvčata, vztyčí mladou břízku (máj). Je-li do druhého dne ozdobena, stává se pozvánkou pro sobotní májový průvod. Večer pak mládenci hájí hlavní máj a musí ji uhlídat do druhého dne.

V sobotu 27. května v 11 hodin začne hlavní program oslav. Krojovaný a kostýmovaný průvod v čele s májovým králem následovaný soudním dvorem, družičkami, mládenci, hudbou, šatlavou s četníky a v neposlední řadě cikánkami, vychází od hasičské zbrojnice se zastávkou u domů, kde je vítá ozdobená májka, aby si pod ní zatancovali nejen mládenci s děvčaty.

| Video: Youtube

Program vyvrcholí přibližně v 18 hodin u rybníka Peklo zasedáním soudního dvora. Soud nad Jeho Veličenstvem králem Májové říše bude okořeněn drobnými průpovídkami a drby v podání místního Kecala. Po vynesení rozsudku nad králem následuje taneční zábava, kde k tanci, poslechu a dobré náladě bude hrát skupina Echo91.

Mládenci budou zatloukat májky v pátek 26. května děvčatům ve věkovém rozmezí 12 až 27 let, které mají trvalý pobyt v Kostelní Lhotě. V případě dotazů nebo zájmu o májku mimo věkové rozmezí či trvalé bydliště lze pořadatele kontaktovat na telefonním čísle 728 247 468.

Členové Sboru dobrovolných hasičů Kostelní Lhota děkují touto cestou všem, kteří jakoukoliv formou podporují realizaci této staročeské lidové tradice.

Tomáš Drobný, starosta obce