Zdroj jejich repertoáru představují především nejstarší české hudební památky – Jistebnický kancionál (kol.1430), Franusův kancionál (1505) a Vyšehradský rukopis (kol.1450). Program byl doplněn o světské písně s jarní a milostnou tematikou a instrumentální skladby z 13.- 15- století.

V sobotu 13. dubna vystoupil v kostele Nanebevzetí Panny Marie  v Čelákovicích se středověkými velikonočními písněmi kladenský soubor Gemini musicales.V sobotu 13. dubna vystoupil v kostele Nanebevzetí Panny Marie  v Čelákovicích se středověkými velikonočními písněmi kladenský soubor Gemini musicales.Zdroj: Michaela Petišková

Soubor tvoří pěvecké kvinteto, jemuž na koncertě dominovala sopranistka a hráčka na dobové dechové (gemshorny, cornamusa) i strunné nástroje (psalterium, kvinterna), Lenka Harigelová, na varhanní portativ doprovázel Pavel Marek, Marie  Krabačová střídala zpěv s hrou na harfu a flétnu.

Pečlivě vybraný program, muzikantsky jistá interpretace a především radost, se kterou Gemini musicales vystupovali, zprostředkovala publiku výjimečný zážitek, který umocnilo i historické oblečení souboru.  Koncert byl realizován s finanční podporou Města Čelákovice.