Samozřejmě, že vše proběhlo dle nařízených hygienických podmínek. Předem nutno uvést, že aktuální epidemiologická situace zasáhla do programu setkání. Tudíž avizované ukázky z představení Slavnosti sněženek a Harlekýnovy miliony v podání divadelního spolku Hálek se neuskutečnily. Ředitel knihovny Jan Červinka přečetl dopis dosavadního předsedy klubu Jana Řehounka, který se bohužel „díky“ zdravotním důvodům také nemohl setkání zúčastnit. Dopis obsahoval informace o činnosti tohoto zájmového společenství a také prosbu o uvolnění z vedoucí funkce. Následně byl do ní zvolen Jan Červinka a současně potvrzen i nový výbor klubu. Výbor je zároveň redakční radou klubového zpravodaje Nymburský pábitel. „Zcela určitě považujeme za důležité připomínat literární, umělecký a kulturní odkaz této výrazné osobnosti moderní literatury 20. století s mezinárodním ohlasem a zároveň bytostně spjaté s Nymburskem,“ uvedl ředitel.

V dalších slovech připomněl činnosti knihovny a klubu. Ludmila Müllerová z regionálního oddělení knihovny promluvila o nových akvizicích, které v poslední době rozšířily Literární kabinet Bohumila Hrabala. Pozornost vzbudila zpráva o situaci s prodejem, respektive s koupí chaty Bohumila Hrabala v Kersku. Zevrubnou informaci, a to nejen o nynějším stavu podali: kurátorka historických sbírek nymburského Polabského muzea Jana Kavánová a historik Pavel Fojtík. Po mnoha problémech, které už byly často medializovány, by zakoupení tohoto objektu mělo schválit Zastupitelstvo Středočeského kraje. Následně by chatu čekaly mnohé potřebné opravy a úpravy, následně pak instalace stálé tematické expozice. Novou tvář by zřejmě dostal i přilehlý pozemek. Pro veřejnost by se pak chata zřejmě otevřela v roce 2024 nebo 2025, předtím jen výjimečně při některých příležitostech. Nový člen klubu ukázal PF´88

Klub čtenářů Bohumila Hrabala uvítá ve svých řadách další zájemce o život a dílo zmiňovaného spisovatele. Příští setkání se uskuteční 26. března 2022. Bližší informace na stránkách nymburské knihovny.

Autor: Milan Čejka