Jako terapeut Dornovy metody a praktik přírodní medicíny vím, jak špatné pohybové stereotypy během online hodin dokážou vytvářet svalovou a poté kosterní disbalanci, která vede nejen ke skoliotickému vybočení těla. Děti začínají mít velké problémy v bederní i hrudní oblasti a s tím pak i spojené problémy s dechem. Tyto potíže se následně mohou promítnout nejen do fyzického zdraví, ale i do psychiky. Již sedmým rokem se i proto věnuji dětské józe a józe pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Vloni, v době prvního lockdownu, jsme se společně s kolegyněmi ze Speciální základní školy v Poděbradech rozhodly pro projekt online hodin tělesné výchovy. S velikou chutí a nadšením jsme se pustily do příprav. Byly to hodiny a hodiny práce, promýšlení, cvičení a natáčení. S kolegyní Mgr. Hankou Chadimovou jsme trpělivě vymýšlely nové možnosti dětské jógy, její modifikace. Nyní, s ročním odstupem, můžeme říci, že naše práce měla smysl. Připravit online lekci – dětskou jógu pro zdravé děti dá práci, ale dát dohromady takovou hodinu i pro autistické, či ležící dítě, nebo dítě na vozíku je velká výzva. A o to se každý týden snažíme.

Odměnou jsou nám úsměvy na tvářích dětí, ale i jejich rodičů, a to je pohled k nezaplacení. Je až dojemné, jak zodpovědně se rodinní příslušníci zapojují do našich hudebně pohybových hrátek. Věříme, že tyto momenty, kdy pomáháme nabourávat zaběhnuté denní stereotypy, mají zvláště v této době velký smysl.

Náš vzdělávací program “Dětská jóga pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami” získal v roce 2020 akreditaci MŠMT a my jsme připraveny předávat tuhle radost dál.

S láskou k dětem Mgr. Andrea Marešová