Nejstarší záznamy o viklanu jsou z roku 1856. Tento viklan je jedním z největších a nejlépe dochovaných žulových viklanů v Česku. Má obvod více jak 11 metrů a váží téměř 30 tun. Je čočkovitého tvaru a spočívá jen nepatrnou plochou na jiném velkém kameni. Přes svou obrovskou hmotnost a výšku půl druhého metru se při pouhém doteku ruky rozpohybuje.

| Video: Youtube

Viklan je velký skalní blok nebo kámen, který se pouze malou částí svého povrchu dotýká země. Za viklany se považují útvary odborně označované „in situ“, tedy vzniklé na místě, kde se dnes nacházejí, nikoli balvany přemístěné. Viklany vznikly zvětráváním nebo vymletím horniny ve spodní části útvaru. Ten v Kadově je tvořen magmatickou horninou zvanou granodiorit.

Předpokládá se, že kadovký viklan byl pohanským kultovním místem. Důvodem k této domněnce je hluboká skalní mísa, která se nalézá na horní ploše kamene. Podle některých názorů se jedná přímo o pravěké pohřebiště a váže se k němu řada pověstí. Podle jedné ho na tomto místě upustil čert.

Až si prohlédnete nejhezčí viklan v Česku, můžete vyrazit jižním směrem, kde je oblast přírodní rezervace Velká Kuš, která se rozprostírá u západního břehu stejnojmenného rybníka. Severním směrem od viklanu je vybudovaná řada rybníků a u západního břehu rybníka Smylov najdeme další přírodní rezervaci Smyslovské louky. A na obzoru se rýsuje Šumava!

Vladimír Havlíček