Ti mají za úkol asistovat dětem v každodenních potřebách, během her či při výtvarných činnostech. V rámci pobytu mají jedinečnou příležitost poznat českou kulturu, zvyklosti a jazyk. Zároveň poskytnou vhled do zvyků z jejich zemí. Dále mají možnost zúčastnit se výletů do okolních měst, jako jsou například Poděbrady či Kutná Hora. 

Centrum pro všechny je rodinné centrum, které je zaměřené na poskytování integračních volnočasových aktivit. Mezi oblíbené akce patří kromě letních táborů i Artíkův den (jednodenní akce plná výtvarných aktivit), Integrace je IN (jednodenní výlety) nebo Víkend naplno. Centrum pro všechny se svou činností angažuje primárně v oblastech poskytování pomoci rodinám dětí s postižením, poskytováním volnočasových aktivit projektovaných formou kroužků a přípravou vhodných podmínek pro všechny, kteří se chtějí zapojit a pomáhat Centru v činnosti.

„Na workcamp se moc těším. Velmi mě zaujala náplň práce a těším se, že budu moci pomáhat a zároveň se rozvíjet," řekl ještě před začátkem k workcampu, který se koná od 5. do 19. července, jeden z jeho účastníků Azish.

Workcamp je realizován v rámci programu Evropský sbor solidarity (European Solidarity Corps, ESC) a je spolufinancován z prostředků Evropské unie.

Nezisková organizace INEX - Sdružení dobrovolných aktivit (INEX) se mezinárodním dobrovolnictvím a mezikulturním vzděláváním zabývá od svého vzniku v roce 1991. Ve spolupráci s místními partnery je na letošní sezónu naplánováno 35 workcampů (krátkodobé mezinárodní dobrovolnické projekty) po celém území České republiky. Zastoupeny jsou projekty z oblasti ekologie, pomoci místním komunitám nebo obnovy kulturně-historických památek. Na workcampy do Česka každoročně přijíždí přibližně 300 zahraničních dobrovolníků z celého světa. INEX zároveň vysílá české dobrovolníky na obdobné projekty do zahraničí.

Barbora Veldová