„Matematiku potřebujeme celý život, stále něco zvažujeme, rozhodujeme, logicky vyhodnocujeme,“ uvedl své vystoupení host Inspirativní kavárny Jiří Zíka a tuto tezi podpořil i odkazem na řadu slavných osobností počínaje Leonardem da Vinci („…žádné bádání nemá význam, není-li opřeno o matematický důkaz…“). V médiích prezentované špatné výsledky maturity z matematiky uváděl pak v širších souvislostech, tudíž nezjednodušeně. Například připomněl úzkou souvislost mezi neporozuměním matematice s dnešní nízkou úrovní ovládání češtiny, zejména pak schopnost porozumět textu.

Příčinu vzniku problému s povinnou maturitou z matematiky spatřuje Zíka mimo jiné v tom, že se z maturity v ČR postupně stala masová záležitost. V maturitních oborech u nás dnes studuje cca 76 % populačního ročníku, což podle Gaussovy křivky rozložení IQ celé populace může znamenat, že k maturitě přicházejí i žáci s IQ nižším než 85. Uspět u maturity z matematiky ve Švýcarsku nebo Polsku by měla problémy i řada u nás dnes úspěšných maturantů… S konstatováním spíkra podvečera, že v České republice došlo k devalvaci vzdělání a trend poklesu vědomostí je očividný, nelze než souhlasit. Příčin je víc, o řadě z nich se v Inspirativní kavárně hovořilo stejně jako o nutnosti reformy celého vzdělávacího systému.

Diskusi zpestřily tentokrát i názory nejmladších účastníků, studentů gymnázia, kteří například vysvětlovali J. Zíkovi význam sociálních sítí z pohledu náctiletých: „Být na sociální síti je pro nás přirozené,“ uvedl jeden z gymnazistů. A tuto skutečnost nelze přehlížet.

Účastníci se shodli v tom, že ne vše bylo dříve ve vzdělávání špatně, např. zcela vymizel ze škol dril v tom dobrém smyslu slova, a tak žáci i studenti dnes nejsou dostatečně vybavováni pevnými vědomostmi, bez nichž nelze kriticky zpracovávat informace či se zabývat výzkumem. Podle jedné z účastnic je s podivem, že si je problémů v současném školství vědoma většina národa, ale mluví se o nich v soukromí, nikoli dostatečně hlasitě veřejně.

A proto díky za Inspirativní kavárnu projektu MAP II, která prostor pro veřejnou diskusi, byť v omezeném lokálním měřítku, v Nymburce vytváří, dodáváme my.

Ivana Šmejdová

Realizační tým MAP II