Po úvodním slově hejtmanky Středočeského kraje Mgr. Petry Peckové a zástupců obce Jabkenice a organizačního týmu festivalu odstartoval ve 13 hodin program pojící se k tradici, místu i výročí našeho národního skladatele a vrcholící Koncertem duchovní hudby ve zdejším raně gotickém kostele Narození Panny Marie, který se podařilo k této příležitosti po letech zpřístupnit veřejnosti, ale také rozeznít jeho varhany unikátní tím, že na ně hrával sám Bedřich Smetana, přestože již neslyšel.

Záměrem organizátorů je tento vzácný nástroj zrenovovat a vrátit do života, na což se vstupenkami zahajovacího dne díky do posledního místa zaplněným hledištím podařilo vybrat 40 000 Kč a sbírka dále pokračuje na portálu Donio.cz.

Letošní program festivalu pokračuje po celý měsíc nejen dalšími koncerty (například laureáty Pražského jara Kukal Quartetem společně s oceňovanou sopranistkou Doubravkou Svobodovou 20. května od 18 hodin), ale také jedinečným edukativním programem Smetana k dětem – děti k Smetanovi, jenž zapojuje děti místních základních škol do tématu Smetana 200 v hodinách výtvarné a hudební výchovy.

V úzké spolupráci pedagogů s dětmi vzniklo také představení nymburské ZUŠ s názvem „Figarka“ – zkrácená verze Mozartovy Figarovy svatby zpívaná dokonce v italském originále, kterou na festivalu představí v pátek 24. května od 17 hodin.

V sobotu 1. června se Piknik v parku plynule přehoupne do Veselky na Smetaně. Zábava je připravená pro celé rodiny: nejprve sbor Jizeran s dětskou odnoží Čekanky zazpívá písně z pohádek, jako například S čerty nejsou žerty či Ať žijí duchové!, a to v počtu 30 dospělých a 30 dětí, na navazující Veselce na Smetaně ochutnáte oblíbené jídlo a pití Bedřicha Smetany a se svým vlastnoručně upečeným smetanovým dezertem můžete vyhrát hodnotné ceny.

Festival Smetanovy Jabkenice 2024 slavnostně vyvrcholí v sobotu 8. června. Na velkolepém programu významně spolupracuje mezinárodně uznávaný skladatel a hudebník Varhan Orchestrovič Bauer i se svým 56členným orchestrem, uslyšíte české operní hvězdy, umělecká skupina Hands Dance bude celodenní program tlumočit do znakového jazyka, tradičními vystoupeními v dobových kostýmech či projížďkami kočárem připomeneme období, v němž Smetana žil – zkrátka velkolepý zážitek pro všechny smysly 8. června od 13 hodin.

„Rád bych pozval na Prodanou nevěstu ve zcela netradičním pojetí – v hudební i hrané formě ve spolupráci s operními pěvci ji tlumočnická skupina Hands Dance převede v kombinaci znakové řeči a divadelně-pohybově-vizuálních prvků do zážitku jak pro slyšící, tak i neslyšící diváky. Nebudou samozřejmě chybět historické tance, řemeslné stánky, dobová módní přehlídka a prohlídky muzea. Naším cílem je zvýšit povědomí o nejstarším festivalu v České republice, starším než Pražské jaro či Smetanova Litomyšl, a zařadit jej mezi významné celorepublikové akce, tak jak tomu bylo v minulosti. Naším velkým úsilím je, aby nás do dalších let podpořilo Ministerstvo kultury, aby uznali tuto akci za kulturní dědictví naší vlasti,“ řekl místostarosta obce Pavel Hesterini.

Kompletní program festivalu je zveřejněn na webu www.smetanovyjabkenice.cz, návštěvníci najdou informace také na Facebooku a Instagramu.

Hudební slavnost, která se poprvé uskutečnila v roce 1888, pořádá obec ve spolupráci s Národním muzeem – Památníkem Bedřicha Smetany dobročinně s místními spolky a organizacemi jako jsou Jednotné Charvatce a Spolek Budil, který od roku 2015 pomáhá obnovovat tradice a budovat kulturní hodnoty v celém Středočeském kraji.


Vendulka Burger Budilová