Tentokrát se společně vypravíme do německého nacistického pracovního tábora Auschwitz-Birkenau. Celý areál tábora byl obehnán čtyři metry vysokou betonovou zdí. V horní části plotu byl natažen ostnatý drát, kterým vedla elektřina. Podél vnitřní strany plotu byly betonové strážní věže a vně zdi betonové bunkry, což byly protiletecké kryty. V rámci oplocení se nacházelo asi dvacet pět dřevěných obytných a nemocničních domů. V táboře bylo drženo až 4000 vězňů. Tábor byl osvobozen 28. ledna 1945.

Nejzajímavější stavbou je protiletecký kryt, stojící dodnes na začátku lesa. Tehdy byl postaven souběžně se silnící v areálu nemocnice a sloužil ke skladování potravin, léků a šatstva. Při náletech se právě sem uchýlili správci tábora, vězni byli odkázáni sami na sebe.

Uprostřed tábora se nachází volná plocha kde je památník z roku 1968, vedle stojí opravené krematorium. Ostatní stavby - velké množství strážních věží a minibunkrů, zbytky plotů a protiletecký kryt či sklad - jsou opuštěné a pohlceny lesem.

Autor: Petr Mareš