V čem je festival jedinečný?

Jednak je to jeho dlouhověkost a také skutečnost, že jeho páteří je po celou dobu recitační soutěž mladých umělců do třiceti let a studentů hereckých škol z Čech, Moravy a Slovenska. Do roku 1990 nesl festival název Neumannovy Poděbrady. Jeho součástí sice byla soutěž mladých umělců, ale doprovodný program byl většinou zastoupen výhradně renomovanými profesionály. Od roku 1990, kdy byl festival jeho faktickým zakladatelem, Vladimírem Justlem, přejmenován na Poděbradské dny poezie, se více zaměřuje na mladou generaci budoucích umělců – herců a recitátorů.

Do soutěže, která je významnou konfrontací české a slovenské „přednašečské školy“, zveme i špičkové amatéry, vítěze prestižních recitačních soutěží. Je to fórum, které umožňuje účastníkům zpětnou vazbu, změření sil, inspiraci pro další práci, motivaci a dobré, lepší, někdy i nejlepší vzory. V tom spočívá jeho jedinečnost. Není žádná jiná soutěž v uměleckém přednesu, která by přivedla na jedno místo jak budoucí profesionály, tak i amatéry. Jejich zájem, který stále roste, nás nesmírně těší a chceme věřit, že nepomine.

Studenti hereckých škol se navíc kromě soutěže jednotlivců čím dál raději účastní i oblíbeného cyklu Vizitky, kam přihlašují své pořady inscenované poezie či prózy. Program festivalu je tak v posledních třiceti letech výrazně omlazený. Samozřejmě, přijíždějí i vrcholní umělci nejen jako účinkující doprovodných pořadů, ale především jako laureáti nejvyššího ocenění v oboru uměleckého přednesu – Křišťálové růže. Od roku 2008 si její držitelé také zasazují svou živou růži do obdivovaného a rozrůstajícího se rozária na prvním nádvoří poděbradského zámku. 

Co je letos nového?

Pro letošek se v novém termínu snažíme zachovat co nejvíce z bohatého programu, který jsme plánovali pro loňský rok. V den zahájení to bude pořad z cyklu Setkání s básníkem – Zamilovaný šašek i syn krále Jiřího z veršů Hynka z Poděbrad a nedávno zesnulého Jiřího Stegbauera, večer pak koncert legendárního kytaristy, zpěváka, skladatele, textaře a básníka Karla Plíhala.

Připravíme i vernisáž výstavy fotografií a děl Jiřího Hanáka a rádi zavzpomínáme na vynikajícího režiséra mluveného slova, pedagoga a dlouholetého porotce naší soutěže, jednoho ze zakladatelů našeho festivalu, Vladimíra Ruska. Bude se konat tradiční slavnostní předávání Křišťálových růží – nejvyššího ocenění v oboru uměleckého přednesu. Jedinečný pořad přislíbili ozdobit laureáti Eliška Balzerová, Alois Švehlík a ze Slovenska Lucia Vráblicová. Milan Lasica si pro Křišťálovou růži přijede až příští rok. Těšit se budeme i z hudebního doprovodu klavírních virtuosů Marie a Daniela Wiesnerových. Jen cyklus Vizitky se proměnil, jelikož studenti, kteří měli v loňském roce účinkovat, se povětšinou již rozprchli do svých hereckých praxí. 

Zůstává samozřejmě i interpretační soutěž, které říkáme Fórum přednesu poezie a prózy, v obou kategoriích se závěrečným Koncertem laureátů. Další informace a aktuální program najdete na stránkách slovoahlas.cz.

Program 58. PDP 2021

Čtvrtek 24. června
16.00 Slavnostní zahájení 58. PDP 
Úvodní slovo starosty města Poděbrady Jaroslava Červinky, prezidenta Herecké asociace Ondřeje Kepky a předsedkyně spolku SLOVO a HLAS Marty Hrachovinové

Zamilovaný šašek i syn krále Jiřího (cyklus Setkání s básníkem)
Setkání s poezií básníků spojených s Poděbrady – s Hynkem z Poděbrad a Jiřím Stegbauerem
Účinkují: Marta Hrachovinová, Martina Longinová a Rudolf Kvíz 
Hudba: žáci ZUŠ Otakara Vondrovice 
Atrium městského úřadu / Obřadní síň

17.30 Losování pořadí Fóra přednesu poezie a prózy I. a II. kategorie
Zámecký biograf

19.00 Karel Plíhal
Koncert legendárního kytaristy, zpěváka, skladatele, textaře a básníka
Divadlo Na Kovárně

Pátek 25. června
12.30 Fórum přednesu poezie a prózy I. kategorie
Porota: Hana Kofránková (předsedkyně), Zuzana Budinská, Jana Machalíková, Ivan Němec,  Eva Žilineková 
Zámecký biograf

17.00 Vernisáž výstavy fotografií Jiřího Hanáka
Uvádí: Michal Stein
Vzpomíná a recituje: Eva Miláčková
Hudbou doprovodí: žáci ZUŠ Otakara Vondrovice
Foyer Divadla Na Kovárně

19.00 VIZITKY – VYSOKÁ ŠKOLA MÚZICKÝCH UMENÍ V BRATISLAVE
P. O. Hviezdoslav: Časy, časy, mrcha časy
Důkaz, že i klasický básník má neobyčejný smysl pro humor
Účinkují: studenti a pedagogové Divadelní fakulty
Režie: Peter Weinciller
Divadlo Na Kovárně

20.30 VIZITKY – VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ PRAHA
CO VIDíš? Co cítíš?
Autorská koláž s použitím textů Jiřího Ortena a bratrů Čapkových, která má co říci dnešku 
Účinkují studentky 3. ročníku oboru Herectví a moderování: 
Marie Anna Valíčková a Šimona Horynová
Zámecký biograf

21.30 VIZITKY – CÍRKEVNÉ KONZERVATÓRIUM BRATISLAVA
Herečka
Autorská etuda studentky hudebně-dramatického oboru
Účinkuje: Viktória Hodvan
Pedagogické vedení: Ingrid Ištoková
Zámecký biograf

Sobota 26. června
09.00 Volná tribuna I. kategorie
Seminář s odbornou porotou
Zámecký biograf

12.30 Fórum přednesu poezie a prózy II. kategorie
Porota: Aleš Vrzák (předseda), Peter Gábor, Martina Longinová, Apolena Veldová, 
Lucia Vráblicová 
Zámecký biograf

17.30 Vzpomínáme na Vladimíra Ruska
Úklona spolutvůrci poděbradského festivalu a významnému režiséru mluveného slova
Připravili:  Alfréd Swan a Viera Rusková, vzpomínají všichni pamětníci
Zámecký biograf

20.00 Slavnostní večer předání Křišťálových růží
Lucii Vráblicové  – laudatio Alfréd Swan
Aloisi Švehlíkovi  – laudatio Miloš Horanský
Elišce Balzerové – laudatio Aleš Vrzák
s následným sázením růží do rozária poděbradského zámku
Hudba: Marie a Daniel Wiesnerovi - klavír
Křišťálové růže předají starosta města Poděbrady Jaroslav Červinka a předsedkyně spolku SLOVO a HLAS Marta Hrachovinová
Divadlo Na Kovárně a 1. nádvoří poděbradského zámku

Společenské setkání
1. nádvoří poděbradského zámku

Neděle 27. června
09.30 Volná tribuna II. kategorie
Seminář s odbornou porotou
Zámecký biograf

14.00 Koncert laureátů I. a II. kategorie Fóra přednesu poezie a prózy se slavnostním předáním cen a hodnocením laické poroty
Připraví: Apolena Veldová 
Ceny předá a s účastníky se rozloučí předsedkyně spolku SLOVO a HLAS Marta Hrachovinová, starosta města Poděbrady Jaroslav Červinka a prezident Herecké asociace Ondřej Kepka
Divadlo Na Kovárně

Autor: Marta Hrachovinová – ředitelka festivalu a předsedkyně spolku Slovo a hlas, z.s.