Každoročně spolek vysazuje desítky nových stromů, obnovuje stromy uschlé nebo poškozené spárkatou zvěří. Tradičně na dobšické posvícení se sejde parta místních dobrovolníků, členů spolku, místních občanů a dají se do díla. Letos to bylo v sobotu 26. října, kdy se na 25 účastníků sešlo na začátku lipové aleje ve směru k místnímu hřbitovu a celkem v této části obce vysadili 10 nových líp, 10 švestek, 15 hrušní a 5 jabloní. Den před tím vysadili 3 lípy a 1 dub u řeky Cidliny. K tomu přibyl nový habr na cykloturistickém odpočívadlu a topol na hrázce u čističky odpadních vod.

Všechny stromy byly zabezpečeny proti okusu a upevněny ke kůlům. Po dvou hodinkách práce se všichni sešli u kotlíkové gulášové polévky a opekli si výborné špekáčky. Samozřejmě jsme si všichni připili dobrou slivovičkou na dobšické posvícení a zároveň nám zahrál místní kapelník Cidlinky na harmoniku. Na letošní sázení stromů jsme obdrželi finanční příspěvek od společnosti TPCA v rámci zaměstnaneckého sponzoringu.

AUTOR: Oldřich Novotný, předseda spolku Dobšané