Úklidu se věnovali na turistické trase vedoucí od Milovic směrem na Lipník a Benátky nad Jizerou. Ta je pro mnoho návštěvníků regionu vizitkou celé oblasti.

Mezi nasbíranými odpadky převládaly plastové PET lahve, plechovky od nápojů, krabičky od cigaret a igelitové tašky a sáčky. Na rozdíl od minulých let se ve větším množství začaly objevovat také různé obaly od jídla z provozoven rychlého občerstvení McDonald's a KFC. Vedle drobnějších odpadů dobrovolníci odklidili i několik rozměrnějších součástí z automobilů, poklic na disky nebo kusů nábytku.

  Brigáda se zaměřila především na část turistické trasy vedoucí po frekventované silnici. „Tento úsek je pro turisty poměrně nebezpečný. Především mateřské školy, lesní školky, děti ze základních škol a turistických nebo skautských oddílů se v těchto místech pohybují v hustém provozu. Také pro dobrovolníky nebylo snadné uklízet v lokalitě, kde je míjelo jedno auto za druhým,“ uvedl Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina, která rezervaci velkých kopytníků založila v roce 2015 ve spolupráci s vědci.

Ochránci přírody již před několika lety jednali o vytvoření bezpečnější turistické trasy mimo silnici, ale ani po letech se ji zatím nepodařilo vytvořit. „Je škoda, že bezpečnost dětí nyní nepatří mezi priority,“ doplnil Dalibor Dostál.

Po úklidu nebudou návštěvníkům regionu kazit dojem alespoň poházené odpadky. „Chtěl bych poděkovat dobrovolníkům za odvedenou práci. Vyčištěná část trasy se výrazně proměnila k lepšímu. Stejně tak patří poděkování městu Milovice, které nasbíraný odpad odveze k likvidaci,“ uzavřel Dalibor Dostál.

Rezervace velkých kopytníků je v současnosti ve finále soutěže o ekologické Oskary, veřejnost může pro divoké koně, zubry a další velké kopytníky hlasovat na https://www.eon.cz/energy-globe/hlasovani/rezervace-velkych-kopytniku/