Jedni ho zatracují, jiní vzývají. Jak to? Je to prosté. Marek Herman se nám dostává často pod kůži tím, že nahlas připomíná archetypální, desítkami, stovkami let prověřené modely fungování mezilidských vztahů a výchovných principů. Výrazně akcentuje úlohu maminky v prvních letech života dítěte, podporuje tradiční rozdělení ženské a mužské role v rodině, odmítá střídavou péči či přijímání dvouletých dětí do mateřské školy. Rve si vlasy nad „nemužností“ dnešních dvacetiletých mužů i nad současným trendem „být dokonalá matka“, děsí se mobilů a tabletů v rukách dětí atd.

Leckdo může vnímat něco z výše zmíněného jako překonané, nemoderní, genderově nevyvážené, nekomfortní či jinak prudící. Marek Herman navíc prezentuje své názory značně razantně. Ovšem dodejme, že s notnou dávkou osobitého humoru a potřebného nadhledu. Ať už patříme mezi jeho příznivce nebo odpůrce, shodneme se v jednom, co zkušený pedagog hlásá: v potřebě nekonečné rodičovské lásky, něhy a citu, kterých by se dítěti mělo dostat jako základní podmínky pro šťastný a hodnotný život.

Pokud jste se nezúčastnili přednášky Marka Hermana, a zajímá vás téma výchovy dětí a rodinného života nebo samotná osobnost tohoto pedagoga, zastavte se v nymburské knihovně pro některou z jeho knížek. Jsou rozhodně inspirativní a navrch zábavné.

Realizační tým MAP III má v kapsáři pro letošní rok další zajímavé akce. Podrobné informace najdete na www.mapvzdelavani.cz a na Facebooku.

Autor: Ivana Šmejdová

Děkujeme za příspěvek!