V pátek 14.6. je připraven lesní běh krásnými dubovými hvozdy, večer pak po setmění letní kino. Hlavní program propukne v sobotu 15.6. V ranních hodinách bude vzpomenuto na padlé spoluobčany v první světové válce položením věnců k pomníkům v obou obcích. Od 10 hodin bude celebrována mše v Chroustovském kostele, na kterou naváže koncert varhanní hudby, a po něm přednáška o historii kostela.

Místní nadšenci strávili mnoho času s vytvořením výstav o historii místních hospod, hasičského sboru, zaniklé školy a minulosti i současnosti obce. Výstavy budou přístupné v pátečních odpoledních hodinách a v sobotu dopoledne.

Hlavní program bude probíhat v sobotu od 14. hodiny pod širým nebem u rybníka Piterák koncertem dechového orchestru Skleněnka z Nového Bydžova a dalších účinkujících. V podvečer bude program pokračovat taneční zábavou na letním parketu. Po celou dobu je zajištěno občerstvení, pro děti doprovodný program, včetně nafukovacího hradu, možnost projížďky kočárem s koňským spřežením a ukázka historické i současné zemědělské techniky.

Podrobný program je možno shlédnout na stránkách obce www.chroustov.cz.

Pořadatel upozorňuje, že probíhá oprava silnice II. třídy Městec Králové - Jičín v celé obci. Nejlepší příjezd je možný od Židovic a od Dvořiště. Jízda v obci je však zajištěna.

Pavel Vančura

starosta Chroustova