Pokud se dlužník ocitne v exekuci a exekutor mu obestaví účet v bance, může dlužník požádat banku o zřízení chráněného účtu. Ten bude připojen k hlavnímu účtu; z toho se na chráněný účet převedou peníze, které nepodléhají exekuci, a dlužník s nimi bude moci běžně hospodařit bez obav, že by je exekutor zabavil. Vedení chráněného účtu bude bezplatné a může být i úročený.

Na chráněném účtu bude chráněna mimo jiné nezabavitelná část mzdy, sociální dávky, výživné a pojistné za zničenou nemovitost. Jako ochrana prostředků do nejbližší mzdy zůstává možnost vybrat si z účtu trojnásobek životního minima.

Důležité je, že zřízení chráněného účtu není automatické, ale dlužník o něj v případě nařízení exekuce musí požádat. Poté si musí nechat potvrdit na speciálním formuláři od plátce příjmu (zaměstnavatel, ČSSZ, úřad práce atd.), že má chráněný příjem, a tento dokument doručit exekutorovi. Ten jej zkontroluje a sdělí bance, že má dlužník chráněný příjem, který pak následně banka převede na chráněný účet. S penězi na tomto účtu už si dlužník hospodaří neomezeně.

Zřízení chráněného účtu a prokázání příjmů sice přináší pro dlužníka administrativní zátěž, na druhou stranu mu přináší větší bezpečí a pohodlí při nakládání s financemi, které nemůže exekutor zabavit.

Pokud jste se ocitli v podobné situaci nebo řešíte jiný problém, můžete se obrátit na službu občanské poradny, kterou provozuje Respondeo, z. s. na adrese nám. Přemyslovců 14/11 – budova České spořitelny, e-mail: poradna@respondeo.cz, tel.: 731 588 632

Naďa Hanuš Vávrová