Sarajevský rodák a dnes italský občan Ognjen Tomić jim vyprávěl o těžkostech života v obléhaném Sarajevu i o životě nezletilého uprchlíka v Itálii, která se ho během války ujala.

Deváťáci z Lysé tak nejen rozšířili své znalosti z dějepisu i zeměpisu, ale po počátečním ostychu dokonce začali klást své dotazy pamětníkovi v angličtině, čímž prokázali nejenom zájem o téma, ale i slušnou jazykovou vybavenost. Debata, podpořená Evropskou unií z programu Evropa pro občany, je jednou z řady, které Post Bellum ve spolupráci s mezinárodními partnery organizuje v ČR a dalších evropských zemích díky projektu „Dětství ve válce, dětství v totalitě“.

AUTOR: Jana Králová, sekretariát školy