Areál koupaliště Jezera vždy v dopoledních hodinách ožil dětskou radostí a všudypřítomným smíchem. Pro děti byl připraven program v podobě zábavných stanovišť, na kterých musely plnit zadané úkoly. Po úspěšném absolvování všech disciplín na děti čekala medaile, diplom a něco dobrého na zub.

Během tří dnů se akce zúčastnilo téměř 300 našich nejmenších spoluobčanů.

Za účast bych ráda poděkovala ředitelce MŠ Poděbrady Kateřině Vackové, která nám celou akci posvětila. Dále pak všem paním učitelkám, které s dětmi dorazily, mnohdy z úctyhodné vzdálenosti. A v neposlední řadě hlavně dětem za jejich sportovní a umělecké výkony.

Děkuji také všem kolegům a kamarádům, kteří mi s přípravou a následnou realizací pomáhali. Jsem ráda, že nám počasí přáno a doufám, že to pro děti byla příjemná změna a svůj Dětský den si užily.


Marie Molínová, TSMP