Z letošní dražby obrazů, které děti namalovaly, vzešla z řad rodičů - dražitelů rekordní částka 32 200 korun. V Čelákovicích jsme dražili čtyři velké obrazy a v Brandýse jsme dražili tři velké obrazy a osm malých obrazů.

Nejdražší obraz se vydražil za 7 tisíc korun a má název Ježíškův vánoční vlak. Byl namalován akrylovými barvami. Rodiče se zároveň hojně zapojili do potravinové sbírky a nakoupili dětem ve velkém množství ovoce, zeleninu, kompoty, džemy, džusy a jiné.

Martina Ježková
ředitelka mateřské školy Ekolandia