Internet se nechá jednoduše popsat jako celosvětový systém propojených počítačových sítí, které umožnují sdílet data, komunikovat, obchodovat, atd. Pochopitelně kromě takto přínosných možností pro lidstvo se v tomto elektronickém světě vyskytuje mnoho nástrah a rizik.

7. únor sice není tak světově významný z hlediska tradic s ním spojených, jako jsou třeba Vánoce či mezinárodní den žen, avšak z pohledu osobního bezpečí a vlastní bezpečnosti je nesmírně důležitý. Upozorňuje uživatele kyberprostoru na problematiku, která je mnohdy upozaďována.

close Den bezpečnějšího internetu. info Zdroj: Policie ČR zoom_in Den bezpečnějšího internetu.

Často se ve své profesi setkáváme s případy, kdy lidé investují značné finanční prostředky do moderní elektroniky renomovaných světových značek a přitom již nevěnují pozornost vlastnímu zabezpečení elektroniky a systému v ní nainstalovaných, tedy programy označované jako antivir, antispyware, antimalware a podobné. Tyto programy mají za svůj hlavní úkol zajistit jejich uživateli maximální bezpečí s jeho počítačem, tabletem či mobilním telefonem.

Obrazně bychom to přirovnali k situaci, kdy si lidé pořídí nový automobil v řádech milionů korun s nejmodernějšími bezpečnostními asistenty, které za ideálních podmínek snižují či zcela eliminují riziko vzniku dopravní nehody, avšak na kola si lidé nechají nasadit pneumatiky, které jsou nejlevnější a technicky již za hranicí životnosti, tedy aby vozidlo bylo maximálně bezpečné, musí mít k tomu i adekvátní kvalitu svých části. A to samé platí i v online prostoru.

Tou nejrizikovější problematikou v elektronickém světě jsou právě viry, spyware, malware, ransonware. Jedná se o situace, kdy si do elektroniky naisntalujeme programy/aplikace, které mají za cíl buď přístroje poškodit či je zakódovat s případnou vizí výkupného za odblokování, nebo z elektroniky sbírat a odesílat citlivá data. Druhou oblastí kyberprostoru, která je pro obyvatele v současné době velmi riziková, zneužívá důvěřivost a strach. Jedná se o vishing a phishing.

Vishing probíhá takzvaným navolávání s cílem přesvědčit volaného, kdy je kontaktuje jakoby některá z českých bank či z policie a informuje je, že z účtu volaného zablokovali odcházející nebezpečnou transakci v řádů tisíců korun. Vzápětí okamžitě vystresovanému posluchači nabídnou bezpečné řešení, které je má ochránit od podobných nepříjemností v budoucnu. Ve skutečnosti navedou posluchače ke stažení jisté podvodné aplikace a následně pro ověření identity majitele účtu jim má nadiktovat platební identifikátory své debetní/kreditní karty. Je potřeba si uvědomit, že tyto realizátoři hovoru vydávající se zaměstnance bank či policie, jsou skvělí manipulátoři, kteří perfektně a obratně reagují na nejrůznější připomínky vystrašených volaných osob.

Phishing naopak kontaktuje uživatele internetu emailem či jiným elektronickým komunikačním kanálem. Využívá webových rozhrání, které jsou snadno zaměnitelné s webovými stránkami velice známých společností a u uživatelů tak snadno nabudí pocit bezpeční a důvěryhodnosti, nejčastěji se jedná o jména obvykle využívaných přepravních společností. Následně už jen čekají, kdy lidé vyplní a odešlou své osobní a přihlašovací údaje do snadno zaměnitelných formulářů.

Další častou nebezpečnou situací je, kdy pacahtel zneužije profil vašich skutečných přátel nebo jeho jméno a vydává se za něj a pod legendou, že jeho účet byl zablokovaný a on/ona zadala do systému právě vás, jakožto jejich přátele, k autorizaci a potvrzení, že se skutečně jedná o ně. Tyto legendy jsou snadno uvěřitelné, protože se v případě slabého hesla může stát, že heslo k vašemu úctu skutečně někdo/něco prolomí.

Pak většinou následuje žádost o napsání vašeho telefonního čísla, na které vám právě ten bezpečnostní systém pošle čtyř či šestimístný kód potřebný pro onu smyšlenou autorizaci a chtějí jej zaslat. Ve skutečnosti, pokud to tak opravdu provede, v tu chvíli nejčastěji autorizoval mobilní platbu ze svého účtu v řádu tisíců korun.

Třetí největší rizikovou problematikou online prostoru je spojená s dětmi. Během posledních tří let došlo k masivnímu napojení dětí do kyberprostoru z důvodu omezení osobního kontaktu a potřeby komunikace dětí se svou školou a okolím. Děti patří mezi nejvíce důvěřivé věkové skupiny a je nutné s nimi problematiku nebezpečnosti internetového prostředí často diskutovat, ať už se jedná o dětskou pornografii spojenou s následným vydíráním dítěte nebo kyberšikany ze strany jeho okolí.

Drtivá většina zákonných zástupců nám často tvrdí, že tato nebezpečí se jejich ratolestí rozhodně netýkají. Bohužel se s mnoha z nich pak setkáváme u nás na odděleních ve chvíli, kdy již právě řešíme protiprávní jednání spáchané na jejich dětech.

Toto je pouze krátké připomenutí těch nejzávažnější aktuálních rizik ohrožující všechny věkové kategorie v elektronickém světě. Mějte vždy na paměti, že osobní po telefonu nikdy nikomu nesdělujte a nikdy nikomu nepřeposílejte žádné potvrzovací zprávy. Případné dotazy či náměty vztahující se k prevenci adresujte na e-mailovou adresu: krpa.prevence@pcr.cz.

Miroslava Krejčová, vedoucí policejního oddělení prevence