Zájemci z řad učitelů z Nymburska a Mladoboleslavska využili nabídku projektu Místní akční plán vzdělávání na Nymbursku (MAP) zúčastnit se prázdninové Inspirativní letní školy. Od 16. do 19. srpna 2021 proběhlo ve dvoudenních vzdělávacích blocích sedm inspirativních dílen, jichž se zúčastnilo na 80 pedagogů základních a mateřských škol. Prostory poskytly ZŠ Letců R.A.F. a MŠ Větrník v Nymburce.

Proč vlastně Inspirativní letní škola? To nám přiblížila Milena Válková, koordinátorka plánování MAP II na Nymbursku: „Po školním roce, který byl pro všechny náročný a zvykli jsme si vídat se tzv. "na placato", jsme se konečně mohli potkat tváří v tvář. Základem místního akčního plánu vzdělávání je vzájemná inspirace a sdílení zkušeností, a na to je letní škola ideálním místem. O prázdninách se chtějí vzdělávat a potkávat učitelé, které jejich práce baví a chtějí na sobě pracovat. Těší se ze setkání se svými kolegy, s lektory, ale také s námi, s realizačním týmem. Probíhají vášnivé diskuze, navazují se nová přátelství, plánují se vzájemné návštěvy ve školách a další aktivity pro nadcházející školní rok. Co víc si přát?“

Co konkrétně MAP II na Nymbursku učitelům letos nabídl? Pro pedagogy základních škol připravil realizační tým MAP čtyři tematické dílny, učitelky mateřinek a 1. stupně základek pak měly možnost zvolit si jeden ze tří vzdělávacích programů. Jak byla témata jednotlivých dílen pro letošek vybírána, vysvětlila projektová manažerka MAS Svatojiřský les Šárka Dvořáková, která zajišťuje projekty MAP II pro Mladou Boleslav a MAP II na Nymbursku: Jednotlivá témata byla vybrána na základě předem zjištěného zájmu učitelů, o jejich realizaci se postaralo občanské sdružení JOB, zaměřené na inovace ve školství, a dále lektorky úzce spolupracující s MAP.“

Letošní letní škola tedy proběhla ve znamení těchto témat:
Pro učitele ZŠ:
· Komunikace v náročných situacích – evergreen mezi tématy, kterého nikdy nebude dost. Komunikujeme denně všichni, a ne vždy se nám to daří…
· Metody aktivního učení – téma, které se rovněž nikdy neomrzí. Neboť kde stále brát nové nápady k motivaci žáků a probouzení jejich zájmu o věci školní?
· Formativní hodnocení – žhavé téma dneška aneb jsou, nebo nejsou známky ve škole přežitek?
· Učíme se venku – hit posledních let, akcentovaný dobou covidovou. Že se venku nedá učit? To byste se divili!
Pro učitelky MŠ:
· Hrajeme si venku – potřebují si dnešní děti hrát venku? Aby ne! A víc než kdy dřív…
· Školní zralost – co všechno má umět předškolák před nástupem do 1. třídy z pohledu klinického logopeda? Není toho málo!
· Pohádka nás naučí – jak využít atraktivní témata pohádek při práci s dětmi v MŠ i na 1. stupni ZŠ?

Vzdělávací program začínal v 9 hodin a končil v 16 hodin, občerstvení pro účastníky bylo zajištěno po celý den, ale MAP jim nabídl mimo to také fakultativní program, ať již podvečerní procházku historickým jádrem královského města Nymburk s výkladem znalce z největších, spisovatele Jana Řehounka, či příjemné večerní posezení v restauraci Katovna. Tato neformální setkání jsou pevnou součástí Inspirativní letní školy, poněvadž skýtají prostor pro tolik potřebnou výměnu zkušeností mezi pedagogy z různých škol, pro sdílení strastí i slastí učitelů 21. století v naší zemi.

Co řekl po absolvování dílny, zaměřené na formativní hodnocení, účastník Jaroslav Oberhel, ředitel ZŠ a MŠ Hrubý Jeseník?

„Do této dílny jsem se přihlásil proto, že s formativním hodnocením určitým způsobem ve škole pracujeme, a potřeboval jsem si problematiku ucelit. Školení proběhlo nesmírně intenzivně, díky komornímu počtu účastníků ve skupině nebyl čas ani minutu vydechnout. Ujistil jsem se, že naše uchopení formativního hodnocení je správné, jen si potřebujeme s kolegyněmi stanovit cíle, k nimž chceme směřovat, a také společné strategie, abychom nepostupovali nahodile. Musím říct, že obě lektorky byly fantastické, odcházel jsem maximálně spokojený. V čem pro mě byla letní škola nejvíc inspirativní? Především v tom, že účastí na letní škole dokazuje mnoho učitelů společnosti, že je ochotno věnovat část ze své dovolené sebevzdělávání, svému rozvoji.“

Pro ty, kteří se letošní ILŠ nezúčastnili, jsme zaznamenali aspoň část vzkazů účastníků. Tohle všechno byla pro ně inspirace:
· Náboj – elán do nového školního roku
· V nejlepším smyslu slova „nakažlivá“ lektorka!
· Získání nových poznatků skrze vlastní prožitky
· Sdílet poznatky a zkušenosti s kolegy
· Jak učit jazyky venku
· Ve škole vybudujeme kameniště, klackoviště, šiškoviště…
· Setkání s prima lidmi, s lidmi na stejné vlně

Ivana Šmejdová