Těžiště programu tvořily duchovní árie z období, kdy se klasicismus prosazoval jako umělecký styl. Vedle Zachovy Corda Pia (Zbožná srdce) zazněly árie jeho současníků spjatých s českými zeměmi: Karla Ditterse von Dittersdorfa, Josefa Myslivečka a Jana Křtitele Vaňhala. Program doplnily jejich instrumentální skladby v podání orchestru Musica Florea.

Notový materiál árie Corda Pia se podařilo získat z hudebního archivu rakouského opatství ve Stamsu díky spolupráci „zachovských“ badatelů, českého Tomáše Slavického a rakouského Franze Gratla. 

Ve Stamsu Zach v roce 1769 a 1771 pobýval a v opisech se zachovalo velké množství jeho děl. Árie Corda Pia má formu recitativu obvyklého v tehdejších operách a zpěvák zde vyzývá postupně jednotlivé skupiny nástrojů k Boží chvále. V Čelákovicích bylo toto dílo provedeno v novodobé české premiéře.

Výjimečná dramaturgie a historicky poučené provedení koncertu, které se vyznačovalo naprostou muzikantskou suverenitou všech interpretů včetně vynikajícího Romana Janála, učinilo z koncertu významnou kulturní událost regionu.

Koncert byl realizován za podpory Města Čelákovic, Středočeského kraje a Římskokatolické farnosti v Čelákovicích.