O nejednoduchém procesu přeměny naší společnosti z totalitní na demokratickou pohledem přímého aktéra, který stál u zrodu a realizace historicky zásadních právních a politických kroků, besedoval se studenty a pedagogy školy se zaujetím a spontánním zájmem.

Autenticky přiblížil atmosféru doby bezprostředně po revoluci, roli klíčových osobností při rozdělení Československa, odlišnosti názorů některých z nich i při hledání cesty nově vzniklé samostatné republiky.

Úžasná vitalita, životní zkušenost a nadhled, schopnost kritické sebereflexe, realisticky pozitivní přístup k životu a přehled o kontinuitě politického vývoje u nás i ve světě vyvolávají úctu a respekt k osobnosti. Pocity, kterých se nám u současných politiků nedostává a jen marně je hledáme.

PhDr. Dagmar Lukavcová
EKO Gymnázium a Střední odborná škola Multimediálních studií, Poděbrady