„Jsme rádi, že naše aplikace EPP-Pomáhej pohybem, opět díky špičkovým sportovcům a veřejnosti pomohla dobré věci. Zvláště kvitujeme, že nejen sportovci, ale třeba i zpěváci a kapely dokáží během svých sportovních či hudebních podniků nadchnout pro pomoc potřebným i všechny ostatní. Jak své skalní příznivce a fanoušky, tak i ty kteří jinak na takové události příliš pravidelně nechodí. Hlavně u sportu je zajímavým faktem, že si aplikaci EPP v mobilním telefonu spouštějí nebo teprve stahují i ti, kteří fandí druhé straně. Prvoligový ERA Basketball Nymburk přitom aplikaci v rámci svých charitativních aktivit již bere jako samozřejmost,“ říká Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ. Symbolický šek tak s Milanem Záhorkou z Útvaru  komunikace a marketingu Skupiny ČEZ předávali ředitelce příbramské organizace Šárce Hájkové i dva z nymburských hráčů, a to Deishuan Booker a Jakub Tůma.

„Naším posláním je zlepšení kvality života znevýhodněných lidí a jejich opravdová integrace. Cílovou skupinou našich služeb jsou primárně děti a lidé s různými formami postižení, poruchami učení, ADHD a lehkými formami autismu a také lidé po cévní mozkové příhodě, u kterých je včasná intervence důležitá pro návrat do běžného života. Těmto lidem chceme nabídnout opravdu komplexní přístup směřující k rozvoji a posilování jejich dovedností. Věříme, že každý člověk by měl mít možnost v maximální možné míře naplnit svůj potenciál,“ uvedla během poděkování nejen Nadaci ČEZ, ale i „všem lidem v pohybu“ Šárka Hájková s tím, že jejich snahou je do budoucna znevýhodněné a zdravé lidi více propojovat v Integračním klubu.

Snoezelen je speciálně upravená místnost či její oddělená část s technickým vybavením k multismyslové stimulaci. Bublinkové vodní sloupy, hvězdné nebe, projektory s olejovými nebo tematickými kotoučky, optická vlákna, aroma lampa, zrcadlová koule, speciální pohodlný měkký nábytek, pomůcky pro rozvoj motorických dovedností a další způsobují pozitivní změny v neurovegetativním systému organismu. Dětem s ADHD a dalšími poruchami učení či třeba postiženým po mozkové příhodě nabízí nové zážitky, fyzické i psychické zklidnění, zaměstnání smyslů a výběr libých a příjemných aktivit. Klientům, kteří mají problémy s vyjádřením svých pocitů a zájmů, právě tato metoda umí nahradit třeba doteky a řeč těla.

Díky nymburským basketbalistům a jejich příznivcům pomohl nadační příspěvek pokrýt náklady spojené právě s dovybavením snoezelenového koutku. „Chceme, aby byl variabilní pro široké spektrum uživatelů různých věkových skupin a s různým typem znevýhodnění. Pořídili jsme proto pomůcky na polohování, pro hmatovou a zrakovou stimulaci či pomůcky pro rozvoj motorických dovedností,“ uzavřela Šárka Hájková.

Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro severozápadní a střední Čechy