Na část polabské cyklotrasy se napojíme u soutoku dvou řek: Labe a Cidliny. Na břehu stojí Restaurace Cidlina (50˚ 7' 22.43''N 15˚ 9' 30.45''E), které však místní neřeknou jinak než Soutok. Je cílem řady letních cyklovýletů. Ovšem fanoušci příjemných letních večerů ji vyhledávají i proto, že před restaurací je místo na konání společenských večerů. Často odtud zní tóny taneční hudby i ostřejší rockové tóny. Samozřejmě se na tomto místě dá dobře osvěžit pitím i najíst.

Pokračovat budeme stále podél řeky po jejím proudu. Po zhruba 5 kilometrech vyjedeme z lužních lesů do Poděbrad. Po pravé ruce se nad námi bude tyčit majestátní poděbradský zámek (50°08'30.426“N, 15°07'9.092“E). Vznikl přestavbami původního vodního hradu postaveného Přemyslem Otakarem II. Nyní je součástí městské památkové zóny. Panovník nechal postavit královský vodní hrad, o jehož existenci jsou zprávy od roku 1268. Volně přístupná po celý rok jsou obě jeho nádvoří, na něž zájemci vejdou přímo z centrálního Jiřího náměstí.

close logo info Zdroj: archiv partnerů zoom_in Po prohlídce zámku se vrátíme opět do sedla a k řece. Kousek za městem mineme výrobnu minerálních vod Poděbradka a po čtvrthodince jízdy se před námi otevře králové město Nymburk. Přijedeme přímo k vodní elektrárně (50°18'57.76''N, 15°04'8.969''E). Ta byla uvedena do provozu 24. října 1924. Celé vodní dílo – vlastní jez, plavební komora a elektrárna – slouží především k výrobě levné elektřiny. V době vybudování byla elektrárna největší průtočnou elektrárnou na středním Labi. Na realizaci vodního díla měl zásluhu významný vodohospodářský odborník a nymburský rodák Emil Zimmler.

Doslova o pár desítek metrů dál uvidíme po pravé ruce zbytky nymburských hradeb (50°11'12.624“N, 15°2'42.769“E). Park pod nimi je centrem řady letních akcí. Samotné hradby jsou pak vyhledávanou kulisou pro filmaře. Zahrály si třeba v seriálu Cirkus Humberto nebo pohádce Tři veteráni.

Poté se vrátíme zpět k vodní elektrárně, přes níž přejedeme Labe na levobřežní cyklostezku. Podjedeme historický most a ocitneme se u svérázného Hrabalova posezení U Tří koček (50°18'09.73''N, 15°03'9.708''E). Na dřevěném stole a lavicích jsou vyřezány Hrabalovy kočky. Posezení se nachází naproti domu, kde rodina Hrabalových žila.

Mineme pivovar, který je se jménem slavného spisovatele také úzce spojen a dodnes vyrábí Postřižinské pivo.

close logo info Zdroj: archiv partnerů zoom_in Podél řeky a pak přes les míříme k symbolu, který je spojen s dalším Hrabalovým dílem. Lesní osada Kersko, kde se odehrává děj Slavností sněženek. A kdo by neznal legendární hospodu Hájenku (50°14'64.85''N, 14°90'7.836''E). Ta je po důkladné rekonstrukci a pochopitelně nabízí i tu největší klasiku: Kančí se šípkovou omáčkou, ale pochopitelně i se zelím.

Cyklotrasa pokračuje dál směrem na Lysou nad Labem. Na jednodenní výlet však tato trasa bohatě postačí. A komu by se chtělo z Hájenky…

Průběh trasy: Soutok Labe a Cidliny – Poděbrady – Nymburská vodní elektrárna – Nymburské hradby – Hrabalovo posezení Nymburk – Hájenka Kersko