Vydělá na tom zákazník

ANO Už dnes se spotřebitelé rozhlížejí po domácích potravinách. Hledají kvalitu. Zahraniční výrobky totiž často pocházejí z velkovýroby. Na jejich jakosti se projevuje i dlouhá doba skladování a dopravy. Zákazník tak často dostane na první pohled sice pěkná rajčata a broskve, jsou však bez chuti. Známé jsou i problémy s dvojí kvalitou. Do „nových zemí“ Evropské unie se vozí pod stejnou značkou horší zboží.

NE Čeští výrobci se mohou už dnes svobodně účastnit hospodářské soutěže. Jejich zboží je v supermarketech široce dostupné. Zákazník si může vybírat. V případě kvót reálně hrozí, že by potravin nebylo dost a lidé by stáli ve frontách jako v dobách reálného socialismu. Nebo by, jak říká Prezident svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza, pěstovali nový národní sport: například zeleninu by mezi sebou směňovali.

Prospěje to českým zemědělcům

ANO Domácí zemědělští výrobci mohou jen těžko cenově konkurovat zahraniční velkovýrobě podporované dotacemi. Navíc mají stížený přístup na regály největších obchodních řetězců. To se zpětně projevuje v tom, že mají méně prostředků na investice do výroby. Je to škoda. Většinou se totiž orientují na ekologické a zdravé potraviny.

NE V současné době nejsou naši zemědělci nijak znevýhodněni proti svým konkurentům. Nemá cenu český venkov idealizovat. I doma máme masové výrobce, jako je Agrofert, nejen malé rodinné farmy. Pokud by domácí producenti získali určitý typ monopolu, jaký by jim daly kvóty, reagovali by zákonitě: zvýšili by ceny a zájem o kvalitu výroby by upadl. A upadlo by i celé odvětví.

Je to výhodné i pro ostatní

ANO Náš zákon by měly napodobit i ostatní země, a to nejen v Evropské unii. Je prokázáno, že pro lidi je prospěšnější, když jedí potraviny z oblasti, která je jim blízká. Obchod se zemědělskými výrobky je zbytečně nafouknutý. Přeprava stamilionů tun potravin přes celý svět neúměrně zatěžuje životní prostředí a zanechává nesmazatelnou uhlíkovou stopu.

NE Globální obchod je prospěšný pro všechny. Nejenže pomohl nasytit chudé oblasti. Udržuje i nízké ceny potravin a velký výběr. Konkurence nutí zemědělce, malé i velké, aby dodávali na trh co nejlevnější a co nejlepší potraviny. Ve srovnání s jinými znečišťovateli je podíl přepravy zemědělského zboží na ekologických škodách zanedbatelný.